למקרים דחופים:

הטרדות מיניות בצבא

הטרדה מינית בצבא | מידע חשוב

בין אם לאור שינויים שחלו בגבולות המותר והאסור בשנים האחרונות, או שמא כתוצאה מהקמתם של ארגונים אשר מעודדים נפגעי הטרדות מיניות לדווח ולהתלונן אודות שנעשה להם – הטרדות מיניות בצבא הפכו לתופעה שכיחה במיוחד.

זאת כאשר ניתן להבחין בשנים האחרונות בעלייה משמעותית של מקרים בהם חיילים וחיילות בוחרים לדרוש דין וצדק מצד הפוגעים בהם, כאשר הדרך לשם עוברת כמובן – במסדרונות הערכאות השיפוטיות.

לפיכך, במאמר הקרוב נסקור ונפרט אודות מאפייני הטרדות מיניות בצבא, כמו גם כיצד מומלץ לאדם אשר חווה הטרדה ו/או תקיפה מינית במהלך שירותו הצבאית לנהוג, לנוכח החידודים הרלוונטיים.

מה מוגדרת כהטרדה מינית?

הגדרתה של הטרדה מינית עוגנה בחוק אשר זכה לשם "החוק למניעת הטרדה מינית תשנ"ח-1998", כאשר היא מכילה 5 סימנים שונים אשר קיומם מפליל את התנהגות המקיים אותם – ככזו אשר מהווה הטרדה מינית. סימנים אשר הינם כדלקמן:

  1.  סחיטה מינית – כאשר מותנה בפניו/ה של חייל/ת ביצוע מעשה בעל אופי מיני מתוך חשש שמא יסרבו יאלצו להתמודד עם השלכות אחרות שנוגעות לשירותם הצבאי.
  2. ביצועם של מעשים מגונים.
  3. התייחסות מבזה או משפילה אשר נוגעת לאדם בהקשר ישיר למיניותו, מינו, פעילותו המינית, בדגש ניכר על נטייתו המינית.
  4. הצעות בעלות אופי מיני – כאן קיים הצורך לחדד את השוני בין הטרדה מינית לחיזור, כאשר הטרדה מינית היא כאשר מושא האמירה הדגיש בפני דוברה כי אינו מעוניין בה, בין אם באמצעות מעשיו או באמצעות הבהרה בעל פה.
  5. התייחסויות למיניותו של אדם – כאשר מושא האמירה הראה ו/או ציין בפני דוברה כי אינו מעוניין בהתייחסות שכזו.

אי לכך ובהתאם לזאת, על פי החוק, הטרדה מינית יכולה להתבצע הן בתור מעשה פיזי והן בתור אמירה אשר כשלעצמה אינה מלווה במגע.

מדוע הטרדה מינית בצבא נפוצה?

הסיבות לשכיחותן הרבה של הטרדות מיניות דווקא בתוך כותלי הצבא נובעות משילוב מספר תנאים אשר מאפיינים את האוכלוסייה ואורח החיים שנלווה לשירות צבאי.

כלומר, לאור היותו של הצבא גוף מערכתי והיררכי במיוחד, כזה אשר מגדיר את המשרתים בו כרכוש צבאי אשר נתונים למרותו הבלעדית של מפקדם, לעתים ישנם כאלו אשר לוקים בשיגעון גדלות אשר מטשטש בעיניהם את הגבול בין שמותר להם לבצע ובין אשר אין לעשות באף אופן.

זאת ועוד, כי היותה של האוכלוסייה המשרתת בצבא צעירה במיוחד, כלומר כזו אשר טרם התבגרה לחלוטין והפנימה את אשר ראוי לעשות, עלולה להוות גורם נוסף לשכיחותן הרבה של הטרדות מיניות, כאשר סימוכין לכך ניתן למצוא מן העובדה כי מרביתן מתרחשות בין חיילים בשירות סדיר.

כמו כן, עצם אופיו של השירות הצבאי, אשר לעתים מלווה בשהייה צפופה ואינטימית לאורך פרקי זמן ארוכים במיוחד, מהווה גם הוא נקודת תורפה אשר מתרחשות במסגרתה הטרדות מיניות רבות.

יתרה מכך, מתוקף היותם של מרביתם המוחלט של תפקידי הלוחמה בצבא תפקידים אשר מאוישים על ידי גברים, כאשר בחלק בלתי מבוטל מן הזמן מופקדים תחתם חיילות מן המין הנגדי, מייצרת גם היא מתח מסוים אשר אינו קיים באותה תדירות וצורה בהקבלה לאשר נעשה באזרחות.

התמודדות צה"ל עם שכיחותן של הטרדות מיניות 

צה"ל כגוף אשר מכיל חיילים מכל גווני הקשת הישראלית מודע לקיומה של תפועת הטרדה מינית בבסיסים ומנסה מזה מספר שנים לתת לה מענה, זאת כאשר ניתן להבחין לאחרונה במינוים של קצינים בכירים לתפקיד אשר הינו טרי וחדש יחסית כדוגמת "יועץ הרמטכ"ל לענייני מגדר" – יוהל"מ, כמו גם הקמת יחידות כדוגמת מהו"ת – מרכז התמודדות ותמיכה, אשר תכליתם לאפשר לכלל המשרתים בצבא לבצע את

משימתם כהלכה מבלי החשש או הצורך להתמודד עם הטרדות מיניות או פגיעה על רקע שכזה מצד מי מבין המשרתים בו.

כמו כן, הצבא רואה בחומרה את קיומן של הטרדות מיניות, כאשר הן מוגדרות בהתאם לדין האזרחי כעבירות פליליות, לפיכך – חייל אשר ביצע הטרדה מינית בצבא צפוי לעמוד בפני בית דין צבאי אשר יכול לגזור את עונשו בעת הצורך למספר רב של שנות מאסר.

דוגמאות למקרים מפורסמים בהם חיילים הוענשו בשל התנהגות לא הולמת אשר הוגדרה כהטרדה מינית, הם מקריהם של מג"ד צבר רס"ן לירן חג'בי ומפקד המלט"ק אל"מ אופק ברוכיס, אשר לאור התלוננותן של חיילות אשר שירתו תחתן 2 הקצינים סיימו את דרכם הצבאית, כאשר על אחד מהם גם נגזר עונש בדוגמת קנס כספי גבוה במיוחד של 140 אלף ש"ח, זאת בנוסף כמובן להורדתם בדרגה ושחרורם מהצבא.

כיצד ניתן לנהוג לאורה של הטרדה מינית במסגרת הצבא

כיום מונחות בפני חייל אשר חפץ להתלונן מגוון אפשרויות שאליהן הוא יכול לשאת פעמיו בעודו מבקש לגולל את אשר נעשה לו, כאשר מבין אותן אפשרויות ניתן למנות את קצין היוהל"מ היחידתי, פניה אל מהו"ת הכלל צה"לי, פניה אל מפקדיו הישירים, כמו גם דרישת קיום שיחה עם קב"ן היחידה ולבסוף גם הגשת קבילה לנקח"ל – נציב קבילות החיילים, כאשר כל אחד מן הגורמים הללו מודע לכיצד עליו לנהוג לנוכח דיווח שכזה.

הסיבה לריבוי הגורמים נובעת מן ההבנה כי לעתים ייתכן שהחתול שומר על השמנת, רוצה לומר שהגוף אשר היה אמור להיות הכתובת בעבור חייל בעת הטרדה מינית, עלול לבצעה בעצמו, כאשר משמעות הדבר היא שלחייל אין עוד אף כתובת שיכולה לטפל בעניינו.

בנוסף לכך, בצה"ל מקדישים זמן ומחשבה רבה כיצד לאפשר לחייל המתלונן להמשיך את שגרת חייו ושירותו התקין בעוד נושא קבילתו מטופל באופן דיסקרטי, זאת באמצעות העברה של גורמים אשר מעורבים בפרשה לבסיסים אחרים ו/או הוצאתם לחופשה ללא תשלום עד תום בירור ההליכים.

דרישת דין מהצד התוקף

יתרה מכך, חייל או חיילת אשר חשים כי נעשה להם עוול בעודם הפכו לקורבן הטרדה מינית, יכולים לדרוש צדק בעניינם ונקיטת הליך פלילי כנגד הגורם שביצע את העבירה, בעודם מגישים תלונה רשמית במצ"ח.

לאור תלונה זו (אשר ניתן להגישה למצ"ח דרך היחידה בה החיילים משרתים), צפוי להיפתח במצ"ח הליך בדיקה וחקירה בנושא, אשר אילו ימצאו פגמים בהתנהלותו של החשוד, כמו גם בהינתן תשתית ראייתית מספקת, חוקרי מצ"ח יכולים במידה רבה להמליץ על הגשתו של כתב אישום כנגד אותו גורם.

השלכות ופיצויים בשל תביעה על רקע הטרדה מינית

בהמשך לכך, משנפתחה בדיקה במצ"ח אשר הבשילה לכדי הגשת כתב אישום, עלול במידה רבה להיפתח הליך פלילי כנגד אותו גורם, כאשר אותן הטרדות מיניות יכולות להתגלם במגוון רחב של ענישה ופיצויים עבור מי מהמעורבים בפרשה.

כלומר, אילו יוחלט כי אכן היה פגם בהתנהגותו של אותו תוקף מינית, הענישה אשר נלווית לביצועה של עבירה שכזו יכולה להאמיר לכדי מספר שנות מאסר בפועל, זאת בנוסף כמובן להורדתו בדרגה (בעיקר אילו מדובר בקצין בכיר) של הפוגע ושחרורו בבושת פנים מהצבא.

בנוסף לכך, בידי הנפגע/ת לתבוע הן את הפוגע בשל הנזקים אשר עולל לו/ה, כאשר סכומים אלו משתנים כמובן לאור המקרה ונסיבותיו, אך עלולים להגיע לכדי סכומים משמעותיים במיוחד של מאות אלפי שקלים.

זאת ועוד, כי חייל אשר הוטרד מינית במהלך שירותו הצבאי, רשאי להגיש תביעה להכרתו כנכה צה"ל על רקע נפשי אל מול משרד הביטחון. זאת כאשר אילו תביעתו תאושר ותזכה להכרה, יש בכך בכדי לפצותו בקצבה קבועה ובשלל ההטבות אשר נלוות לנכות שמקורה בשירות צבאי, אשר הינן הכרחיות למען יוכל לטפל בנזקים שנגרמו לו.

שכיחות התופעה של הטרדה מינית בצה"ל

תופעתן ושכיחותן של הטרדות מיניות בצבא גבוה במיוחד, כמו גם אשר נמצאת בעלייה דרמטית של עשרות אחוזים מדי שנה, בעוד שבין אם מדובר בעלייה לנוכח נכונותם הרבה יותר של חיילים להתלונן, או שמא מדובר בדיווח אודות התנהגויות אשר בעבר לא מוגדרות או נחשבות בקונצנזוס כהטרדה, המספרים מטרידים ומדירי שינה.

בהמשך לכך, 1 מתוך 6 חיילות הצהירה שבמהלך שירותה היא הוטרדה מינית, כאשר הסקר הפנימי שערך צה"ל לאחרונה סוקר אלפי חיילות וקצינות משלל רקעים ותפקידים שונים. כמו כן, במהלך שנה אזרחית ממוצעת מוגשות בצבא לא פחות מ- 1000 תלונות על רקע אירועים שהתרחשו במסגרת הצבאית, כמו גם 560 תלונות אשר קורות בעת החיילים נמצאים בביתם.

מתלוננים עדיין מהווים מיעוט

גולת הכותרת בהקשר המספרים אודות שכיחותן של הטרדות מיניות בצבא אינן נוגעות לכמות ההטרדות המדווחות, כמו שהן צריכות להדליק נורה אודות מיעוט המתלוננים אשר בחרו להגיש תלונה כנגד הצד שפגע בהם.

זאת כאשר אך ורק 24% מסך כלל המתלוננים החליטו להגיש תביעה ו/או לפתוח בהליך פלילי כנגד אותם גורמים, כאשר הביקורת לכך מופנית בעיקר אל האופן בו הצבא מתמודד עם הטרדות אשר מקורן בבכירים, לעומת הטרדות אשר מקורן בזוטרים.

שכיחות הגשת כתבי האישום לאור דרגתו של הנאשם

כלומר, אף על פי כי אחוז החיילים הזוטרים אשר מבצעים הטרדות מיניות גבוה פי כמה מונים מאשר מקביליהם אשר הינם קצינים בכירים וזוטרים עד בכירים, אחוז כתבי האישום אשר מוגש בהתאם לחלקם היחסי לוקה בחסר.

רוצה לומר, בעוד ש- 15% מכלל התלונות הם כנגד קצינים בדרגת סג"מ – רס"ן, רק 5% מכתבי האישום שהוגשו שייכים לקבוצה זו, התופעה דומה גם בעבור קצינים בכירים יותר, כאשר קצינים בדרגת סא"ל ומעלה מהווים 3% מהתלונות בגין הטרדה מינית, אף ולו כתב אישום אחד הוגש כנגדם.

זאת לעומת החיילים הזוטרים, אשר 51% מכלל התלונות הם בעניינם, ובהתאם הם מהווים 80% מסך כתבי האישום שהוגשו. בנוסף לכך, נתונים מראים כי מרבית המקרים של הטרדה מינית בבסיס מתרחשים בין חיילים אשר משרתים יחדיו בפועל, כלומר שנמצאים באותה מסגרת, כעובדה שמראה כי הטרדה מינית בצבא מתבססת במידה מסוימת על היכרות מוקדמת בין הצדדים.

חשיבותו של סיוע משפטי כחלק מהגשת תביעה

לאור תעצומות הנפש הרבות אשר נלווית להגשת תביעה ודרישת דין כנגד משרד הביטחון ו/או הגורם אשר פגע בחייל, מומלץ במידה רבה לאותו חייל להיעזר בסיוע משפטי מובחר ככל הניתן בעודו ניגש למלאכה זו, סיוע בדוגמת – עורך דין צבאי.

הסיבה לכך היא חשיבותו הרבה של אשר מונח על הכף, כאשר אילו יבחר החייל להיעזר בסיועו של עורך דין צבאי אשר הינו בקיא ומודע לאופן בו הצבא מתנהל, כמו גם כיצד נכון לתקשר עימו במהלך ההליך, יש בכך תרומה רבה אשר הינה קרדינלית בכדי להבטיח את השגת התוצאות הטובות והרצויות ביותר בעבור החייל הפגוע.

כמו כן, לאור הכרתו של צה"ל בנפגעי הטרדה מינית כחיילים אשר זכאים להכרה כנכי צה"ל וכלל ההטבות אשר נלוות לכך, באמצעות סיועו המשפטי של עורך דין צבאי, חייל אשר חווה הטרדה מינית יכול להגביר את הסבירות במידה רבה כי יעלה בידו לזכות לסיוע החשוב שנלווה להכרה זו, אשר פרט לקצבה חודשית מכיל גם טיפולים נפשיים ומזור אשר הינם חשובים עד מאוד לנפגע הטרדה מינית וליכולתו להשתקם לאחר פגיעה.

מאמרים נוספים

מאקו – חיילת תקפה מדריכת כלואים בכלא צבאי

מקרה האלימות של חיילת כלפי מדריכת כליאה בכלא הצבאי, מעורר שאלות ותמיהות בנוגע למהירות הטיפול של מצ״ח בתלונות שעניינן אלימות כלפי שוטרים, לעומת בירור תלונות הפוכות של חיילים נגד שוטרים.ראוי כי קמצ”ר יפעל לבחון את כל התלונות באופן שווה והוגן, שכן העדר שיוויון בבירור התלונות,

להמשך קריאה »

ביקורים בכלא צבאי – מדריך

חוק גיוס חובה הוא חוק שבבסיסו כי על כל אזרח במדינה החובה לשרת אותה. עבור רבים, התרומה למדינה בכל הקשור לשירות הביטחון היא זכות גדולה, וגם רבים אלו המסכמים את השירות שלהם כמאד משמעותי. במסגרת כמו צה"ל ישנם חוקים ברורים, ובעת שעוברים על אותם החוקים

להמשך קריאה »

עריקות ממילואים – איך להתנהל

כבר עם מילוי טופס הטיולים ביום האחרון לשירות הסדיר, מקבלים המשוחררים הטריים את הפרטים לגבי הבסיס בו הם ישרתו והתפקיד שהם ימלאו במילואים. למרות שרבים סבורים כי רק לוחמים חוזרים לשרת בצבא במסגרת המילואים, הרי שגם חיילים ששירתו בתפקידים אחרים – כתומכי לחימה או כג'ובניקים,

להמשך קריאה »
וירוס קורונה בצבא - מידע לחייל

וירוס קורונה בצהל – כל המידע

נגיף הקורונה, אשר מעורר בהלה רבה בשבועות אחרונים ברחבי העולם, הוא חלק ממשפחה גדולה של נגיפים אשר גורמים למחלות בבעלי חיים ובבני אדם. נמצא כי המחלה עוברת בין בני אדם בצורה הדומה לשפעת, דרך טיפות זעירות אשר מתפזרות בזמן שיעול של נושא נגיף. בשל כך,

להמשך קריאה »

מהן חנינות החגים לחיילים כלואים?

“חודש הרחמים והסליחות” אינו רק סיסמה או קלישאה. תקופת החגים בכלל וחגי תשרי בפרט, היא תקופה המאופיינת בסלחנות שיפוטית, במזג רחום מצד גורמי אכיפת החוק ואף סלחנות מצד גורמי הכליאה. חיילים אשר נשפטו בפני בית דין צבאי ו/או חיילים אשר נדונו בדין משמעתי לעונשי מחבוש של

להמשך קריאה »

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר