7/10/2015- עורך דין צבאי- א.ב- פטור משירות ללקוח משרדנו, בעקבות קבלת טענותינו בנוגע לאי-חוקיות הליך גיוסו.

18/9/2015- צבאי- א.ב- טיפול משרדנו הוביל לפטור רפואי משירות, לחיילת שהצבא ביקש לגייס חרף מצבה הרפואי הקשה – מדובר במי שסבלה מלידה מבעיה רפואית, בגינה טופלה במשך כל חייה ועברה ניתוחים. בשל מצבה הרפואי הותאם לה פרופיל 24 זמני לחצי שנה, אך בהמשך מסיבה לא ברורה, הותאם לה פרופיל 45 כשיר לגיוס ונשלח לה צו גיוס (בגיל 22). בעקבות טיפול משרדנו, ערעורים ובקשות שונות שהגשנו לכל הגורמים הרלוונטיים, פוטרה החיילת אתמול משירות בפרופיל רפואי עוד בטרם הגיע תאריך גיוסה.

14/7/2015- צבאי– א. י-  במהלך עריקות וביטול הליכים משפטיים- סיפורה של חיילת לקוחת משרדנו, שפנתה אלינו בעקבות התעלמות גורמי רפואה צבאית מהמלצת פסיכיאטרית במיון לפיה היא לא יכולה לחזור לתפקידה הצבאי. חרף מתן ימי מחלה ע״י פסיכיאטרית המיון – הכריזה היחידה על החיילת כעריקה. לכן, פנינו לגורמים רפואיים צבאיים וגורמי ייעוץ משפטי, ולאור פנייתנו החיילת הובאה לבדיקה נפשית ופוטרה משירות בפרופיל 21 התואם את מצבה הנפשי הקשה. החיילת לא נשפטה ובוטלו הליכים משפטיים ומשמעתיים כנגדה, חרף עריקות בת חודשיים.

30/6/2015- צבאי-  ל.י-  השתמטות בת שנה ושלושה חודשים משירות צבאי. בחורה צעירה שסבלה ממצוקה פיזית ונפשית, ולאור הבאת הטענות בפני הגורמים המתאימים, בוטל כתב האישום נגדה, התיק עבר למסלול דין משמעתי והחיילת פוטרה משירות.

22/6/2015- צבאי- י.י.- עריקות בת 3 שנים משירות סדיר, חייל אשר התגייס בתחילה לשירות במג”ב והועבר באופן בלתי חוקי ל- “חיל ירוק”. נוכח משך ההיעדרות ביקשה התביעה הרכב של 3 שופטים, על מנת לבקש עונש מאסר העולה על שנה. עקב טענות ראייתיות ונסיבות משפחתיות קשות אשר הביא משרדנו בפני התביעה, בוטלה הבקשה להרכב והחייל קיבל עונש מקל ופוטר משירות צבאי.

10/6/2015- צבאי- א.נ- סיפור הצלחה נוסף, של חייל שהתגייס לצה״ל עם בעייה של חרדות, ומצבו הנפשי הלך והדרדר עד שנאלץ לברוח מהיחידה למשך 4 חודשים. בעקבות ייצוג משרדנו, החייל פוטר משירות בפרופיל 21 במהלך הכליאה, נשפט בדין משמעתי בלבד למרות שדובר בעריק יחידה ובתקופת עריקות של 4 חודשים, ולאחר ימי מעצר ספורים שוחרר עם עונש מחבוש על תנאי בלבד.

20/4/2015- צבאי- מ.א- סיפורו של חייל נוסף המיוצג על ידי משרדנו, שהיה עריק במשך שנה וחצי מיחידתו, כאשר במהלך העריקות פקד אירוע טראגי את משפחתו. נוכח חריגות המקרה פנינו אל גורמי בריאות הנפש, והצלחנו להביאו לבדיקה פסיכיאטרית דחופה. החייל פוטר משירות במהלך העריקות, נשפט בדין משמעתי בלבד על עריקות של שנה וחצי, והיה עצור 11 ימים בלבד עד שחרורו מהצבא ומהכלא.

26/3/2015- צבאי- צ.ס – הארכת תנאי ו-30 ימי כליאה בלבד בגין עריקות של חודשיים וחצי עם תנאי 60 יום. נסיבות אישיות קשות. פטור משירות.

2/3/2015- עורך דין צבאי- ב.ב – עריקות בת 100 יום ותנאי בית דין 70 יום, עקב נסיבות רפואיות לא קלות (פריצות דיסק בעמוד שדרה שנגרמו בטירונות ולא זכו למענה רפואי הולם). עונש של 77 ימי כליאה בלבד ופטור משירות.

20/3/2015- עורך דין צבאי-  ד.א- היעדרות בת שנה וחודש, נסיבות רפואיות ומשפחתיות קשות, קשיי הסתגלות חמורים למסגרות. הסתיים בהעברת התיק לדין משמעתי ופטור משירות.

24/2/2015- עורך דין צבאי- נ.א – היעדרות בת 8 חודשים משירות עקב נסיבות משפחתיות, כלכליות והסתגלותיות לא קלות. חיילת מקא”מ, עונש 60 ימי מאסר בפועל בלבד.

24/12/2014- עורך דין צבאי- ק.א- חיילת מקא”מ אשר מלכתחילה לא התאימה לשירות צבאי, וסבלה מקשיי הסתגלות חמורים למסגרת הצבאית, נעדרה למשך שנה וחודש מהיחידה. לאור נסיבות הסתגלותיות ורפואיות לא קלות, בטיעון פתוח הצלחנו להביא לעונש מקל ביותר של 65 ימי מאסר בטיעון פתוח. לאחר סיום התיק פוטרה החיילת משירות לאור פניות מיוחדות לגורמי מקא”מ.

8/12/2014- תביעה ייצוגית שהוגשה ע״י קרדונר-חברת עו״ד ונוטריון ואושרה : מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד שירות בתי הסוהר בגין גביית מחיר גבוה מהמותר על טלכרדים בקנטינות בתי הכלא בניגוד לדין. התובע הייצוגי, אסיר עולם, זכה לפיצוי בסך 100,000 שקלים, יתר האסירים הכלואים בכל מתקני השב״ס פוצו בסכום כולל של כמיליון שקלים, ונפסק שכ״ט עו״ד בסך 200,000 ש״ח.

8/12/2014- צבאי– נ.י- פרופיל 21 רפואי (לא נפשי) לחיילת, במהלך עריקות של 10 חודשים מהבקו”ם, ללא הליכים משפטיים או משמעתיים כלל- סיפורה של חיילת אשר סבלה מבעיה רפואית המזכה בפטור משירות צבאי, אך לא ידעה כיצד להביא את הדבר בפני הרשויות, ולא ידעה כי היא זכאית לפטור בגין כך. לאור מצבה הרפואי חששה להתייצב לשירות, בשל חוסר יכולת פיזית. החיילת השתמטה משירות, נכלאה, ולאחר שחרורה מהכלא הגיעה לבקו”ם, לגיוס. החיילת ברחה ונעדרה מהבקו”ם למשך 10 חודשים ואז פנתה לייצוג משרדנו. הבאנו את עניינה בפני גורמי הרפואה הרלוונטיים, דאגנו להסדרת פטור משירות צבאי וביטול הליכים משפטיים ומשמעתיים נגדה. החיילת לא נעצרה כלל.

1/12/2014- צבאי- י.ס- קבלת ערעור משרדנו ושינוי עילת שחרור משירות בגין “התנהגות רעה וחמורה”, תוך ציון עילת שחרור בגין “תום שירות” והענקת מלוא הזכויות לחייל המשוחרר- דובר בחייל אשר ביצע שירות צבאי מלא אך לא התייצב ביום שחרורו משירות לאור מצב רפואי קשה של אימו. החייל שוחרר שלא בפניו ועילת הפטור אשר צויינה בתעודת השחרור הייתה “התנהגות רעה וחמורה”, עילה שהמפקדים סרבו לשנות לאור “היעדרותו משירות” ביום האחרון. על כך הגשנו ערעור שהתקבל ועילת הפטור שונתה ל”תום שירות”.

30/11/2014- עורך דין צבאי- א.פ- עונש “מסתפק” בן 36 ימים לעריק בקו”ם לתקופה בת 9 חודשים.

24/11/2014- עורך דין צבאי- א.כ- עונש מקל בן 60 ימים בגין עריקות של שנה וחצי משירות סדיר.

19/11/2014- שינוי כתב אישום חמור, בגין מספר עסקאות של מכירת סמים לסוכני ימל”מ, אשר כלל מספר עבירות של סחר בסמים והמרתו לעבירות  של תיווך.

5/11/2014- עורך דין צבאי– פ.ז- עונש מקל של 58 ימי מאסר בפועל בגין כ-70 שימושים בסם מסוג “נייס גאי”, בנסיבות אזרחיות וצבאיות. נגד החייל נפתחה חקירת מצ”ח בגין שימוש בסמים. לאור העובדה שהשימוש בנייס גאי שונה משימוש בסמים אחרים, כגון קנאביס, ועקב העלאת טענות ראייתיות בעניין, נסגר התיק בעונש מקל.

28/10/2014- עורך דין צבאי- נ.ט.י- קיום וועדה רפואית במהלך העריקות ופטור משירות ללא מעצר לחיילת שהייתה עריקה במשך כשנה- התאמת פרופיל 21 רפואי על רקע מצב רפואי מיוחד ופטור משירות ללא מעצר, חרף עריקות בת שנה. זוהי דוגמא לטיפול על ידי עורך דין צבאי במקרה אשר הסתיים ללא התייצבות למאסר, ללא מאסר, תוך טיפול במקרה תוך כדי ההעדרות.

27/10/2014- עורך דין צבאי- נ.ל- עונש מקל בן 90 ימים בגין עריקות של שנה וחצי משירות סדיר.

20/10/2014- עורך דין צבאי- נ.ה- בדיקה נפשית של עריקה במהלך העריקות ללא מעצר, התאמת פרופיל 21 נפשי וביטול הליכים על ידי הפרקליטות- מדובר בחיילת אשר סבלה ממצוקה נפשית וביצעה עריקות. במהלך העריקות, הצליח משרדנו לשכנע את גורמי בריאות הנפש כי מצבה מצדיק בדיקה דחופה ללא מעצר, היא נבדקה, הותאם לה פרופיל 21 נפשי והיא פוטרה משירות בוועדה רפואית. לאחר התאמת הפרופיל, ולמרות שעדיין הייתה עריקה, פנינו בבקשה לסגירת תיק לפרקליטות עריקים, נענינו בחיוב והתיק נסגר.

אוקטובר 2014- עורך דין צבאי- מ.ש- עונש מקל בן 90 ימים על 3 שנות היעדרות מהיחידה ופטור משירות– לאחר שהתביעה הציעה הסדר טיעון בן 8 חודשי מאסר לפועל, קיימנו טיעון פתוח לעונש ועל הנאשם נגזר עונש של 3 חודשי מאסר בלבד! הנאשם הומלץ לפטור בוועדת התאמה, אך מפקד מיטב לא אישר את הפטור. על כך הגשנו ערעור, אשר התקבל, והנאשם פוטר משירות.

4/10/2014 – עורך דין צבאי – חייל קרבי אשר עשה 8 שימושים בסמים תוך כדי השירות, נידון לעונש מקל של 55 ימי מאסר בפועל, באופן שלא יהיה לו רישום פלילי מלא.

9/9/2014- צבאי-ד.ק- מהמארינס לכלא 4- ביטול סעיף 92 עבירת עריקה, ועונש מקל בעניין משתמט חו”ל 10 שנים אשר שרת 4 שנים בחיל המארינס- ייצוג משתמט חו”ל 10 שנים, אשר נולד בחו”ל, עלה ארצה עם משפחתו בגיל צעיר וחי מספר שנים בארץ, ועם פרידת הוריו נלקח לחו”ל ע”י אביו אשר מסר לו כי הסדיר את עניין שירותו הצבאי וכי אינו חייב בשירות. במהלך השנים חי הנאשם בחו”ל, ואף התגייס לשורות חיל הנחתים האמריקאי ושרת בו 4 שנים בכבוד. תיק שהחל בכוונה להגשת כתב אישום חמור בגין עריקה לפי ס’ 92 לחוק השיפוט הצבאי, ומותב תלתא. בעקבות ייצוג ע”י עורך דין צבאי מנוסה והליכים שביצעה ההגנה, בוטל ס’ 92, הוגש כת”א בגין היעדרות מן השירות לפי ס’ 94 לחוק השיפוט הצבאי; בוטל מותב תלתא; ונגזר עונש של 90 ימי מאסר בפועל בלבד; ר”פ מופחת. בית הדין הצבאי קבע כי מדובר בעונש החורג לקולא מרמות הענישה.

10/9/2014– ד.מ- 47 ימי מאסר בפועל בגין 8.5 חודשי עריקות; ר”פ מופחת.

4/9/2014- צבאי- פ.ע- עונש מקל שנגזר על עריק יחידה שהינו איש דת דרוזי – עניינו של חייל דרוזי דתי, אשר לא הסדיר את עניינו עובר לגיוסו, בהיותו איש דת דרוזי אשר זכאי לפטור משירות. עם גיוסו, ולאחר ביצוע טירונות, נעדר מיחידתו למשך 3 שנים. ביטול מותב תלתא; 90 ימי מאסר בפועל בגין 3 שנות עריקות; ר”פ מופחת.

24/8/2014- צבאי– א.ג- ביטול סעיף 92 עבירת עריקה, ועונש מקל בעניינו של משתמט 12 שנים- עניינו של משתמט לתקופה בת 12 שנה, בן למשפחה שכולה. ביטול סעיף אישום חמור של עריקה לפי ס’ 92 והמרתו להיעדרות מן השירות לפי ס’ 94 לחוק השיפוט הצבאי; ביטול מותב תלתא; ו- 90 ימי מאסר בפועל בגין השתמטות בת 12 שנים; ר”פ מופחת. אוגוסט 2014- צבאי- א.ש- עונש מקל לעריק יחידה שנה וחצי עם תנאי בית דין אשר צפוי היה להשתחרר משירות חודשיים לפני תחילת העריקות, לאחר שהתקבלה טענת ההגנה כי מדובר בהיעדרות טכנית- כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו עבירה של היעדרות מהשירות לתקופה של שנה וחצי מיחידתו. לחייל היה עבר עשיר של היעדרויות ואף שיפוטים בדין משמעתי ואף תנאי תלוי ועומד כנגדו. טענת ההגנה הייתה, כי מדובר במי שסיים שנתיים ו-10 חודשי שירות תקינים נטו, וצפוי היה להשתחרר בעוד חודשיים, אך נאלץ לערוק עקב מצבו הקשה של אביו, ומשכך מדובר בהיעדרות טכנית ברובה. טענת ההגנה התקבלה והושת עליו עונש של 5 חודשי מאסר בפועל בלבד כולל התנאי, והוא שוחרר לחג ראש השנה.

יולי 2014 – צבאי- א.ג- ביטול סעיפי אישום חמורים של סחר, תיווך והחזקה שלא לצריכה עצמית, ואף ביטול סעיפים של שימושים בסם בהם הודה הנאשם, וזאת בשל פגמים בחקירה- הנאשם נחקר לאור מידע מודיעיני שהיה כנגדו, בגין עבירות סמים, ואף בוצע חיפוש בביתו ובמכשירו הסלולארי. מהחיפוש במכשירו, אשר בוצע ללא כל צו כדין, אלא תוך שגורמי המשטרה הצבאית קיבלו את “הסכמתו” בלבד, נמצאו חומרים מפלילים. הנאשם הודה בחקירתו בחלק מהעבירות ובכללן שימושים בסמים במספר רב של הזדמנויות. נוכח פגמים בחקירה, אשר כללו פגיעה בזכות ההיוועצות, וחיפוש בלתי חוקי במכשירו הסלולארי, לאור בקשת ההגנה במסגרת מו”מ עם התביעה, בוטלו כל סעיפי האישום ונותר סעיף אישום של סירוב להיבדק בלבד; עונש של 25 ימי מאסר בפועל; ר”פ מופחת.

יוני 2014- צבאי- ד.ג- 17 ימי מאסר לעריק יחידה שנה וחצי נוכח נסיבות אישיות קשות, ופטור מטעמי אי התאמה- 17 ימי מאסר בפועל בין שנה וחצי עריקות מהיחידה; ערעור על עילת פטור בוה”ל בגין התנהגות רעה וחמורה התקבל, שינוי עילת פטור לאי התאמה ללא פגיעה בזכויות חייל משוחרר.

6/3/2014 – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם פשרה, המתייחסת לתובענה יצוגית שהוגשה על ידי לקוח המשרד נגד חברה ישראלית.

18/2/2014 – הסדר חוב מול נושה מובטח (בנק) בהליך כינוס נכסים.

1/2/2014– בית המשפט המחוזי הורה על מתן צו הפטר לחייב אשר יוצג על ידי משרדנו (פרו-בונו). בית המשפט קיבל את עמדתנו, בהסכמת הנאמן, כי חרף העובדה כי מדובר בחייב צעיר, וכי הליך פשיטת הרגל מתנהל רק כשנה, הרי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן צו ההפטר.

29/1/2014- בית המשפט העליון החליט לעכב את ביצוע העונש שנגזר על לקוח משרדנו. עסקינן בעבירות של הפרת אמונים בתאגיד בנקאי, שיוחסו ליו”ר לשעבר של בנק ישראלי, אשר נגזרו עליו 12 חודשי מאסר. בערעור מטפלים בנוסף למשרדנו, עורכי דין נוספים מהבולטים בישראל בתחום עבירות צווארון לבן.

29/1/2014- הושלמה עיסקת תמ”א 38 נוספת בבניין נוסף ברח’ שרירא בראשון לציון, לאחר חתימת 23 בעלי הזכויות בבניין (בבניין זה דייר אחד המוגדר כסרבן עימו לא מתנהל מו”מ לאחר שהיזם סירב לדרישותיו). משרדנו מייצג חברה יזמית המבצעת פרוייקטים של תמ”א 38, ולאחר מו”מ ארוך שנוהל מול נציגות הבניין, הושלמו חתימות 23 הדיירים והפרוייקט יצא לדרך. בפרוייקט זה, יזכו הדיירים לתוספות בנייה, מעלית ושיפוץ הבניין, והיזם ייהיה זכאי ל- 22 דירות,  לרבות דירות גן ודירות דופלקס/פנטהאוז.

21/1/2014 – נחתם הסכם פשרה בתביעת ליקוי בנייה שהוגשה על ידי לקוח המשרד. עסקינן בלקוח שרכש 4 דירות מקבלן מוכר, ונתגלו בהן ליקויים. יו”ר לשכת עורכי הדין במחוז ירושלים מינה את המהנדס אינג’ אחי קליין כמומחה מוסכם בהליך זה, ולאחר סיור במקום, ביקשו הצדדים מהמומחה לחוות דעתו בנוגע לסכומי הליקויים, ללא צורך בחוות דעת מפורטת. בהתאם לסכומים שקבע המומחה, נחתם הסכם פשרה בין הצדדים.

17/12/2014- הושלמה עיסקת תמ”א 38 ברח’ שרירא בראשון לציון, לאחר חתימת 24 בעלי הזכויות בבניין. משרדנו מייצג חברה יזמית המבצעת פרוייקטים של תמ”א 38, ולאחר מו”מ ארוך שנוהל מול נציגות הבניין, הושלמו חתימות 24 הדיירים והפרוייקט יצא לדרך. בפרוייקט זה, יזכו הדיירים לתוספות בנייה, מעלית ושיפוץ הבניין, והיזם ייהיה זכאי ל- 24 דירות,  לרבות 4 דירות גן ודירות דופלקס/פנטהאוז.

12/12/2013 – הסכם פשרה בתובענה נגד חברת ביטוח. מה דין הלוואות שמקבל לווה על חשבון כספים המופקדים בקרן פנסיה- זו היתה השאלה המשפטית שעמדה לפתחו של בית המשפט בהליך שהוגש על ידי משרדנו. ההליך החל לאחר שחברת הביטוח התריעה בפני לקוח, כי עקב חוב בגין הלוואה, בכוונתה לקזז מהסכומים המופקדים בקרן הפנסיה את חובו. בעקבות בקשה דחופה שהוגשה על ידינו במעמד צד אחד, הורה בית המשפט על צו מניעה האוסר על חברת הביטוח לקזז את הכספים והורה לחברת הביטוח להשיב לבקשה. עוד בטרם ניתנה התשובה, הסכימו הצדדים כי מסכום החוב ימחקו 80%, וכנגד תשלום היתרה, לא תהיה לה דרישה כלשהי נוספת.

18/11/2013 – משרדנו רכש נכס מסחרי (משרד) ברח’ כינרת 5, במגדל ב.ס.ר 3 בבני ברק. את העיסקה ליווה בנק לאומי, והמשרדים הושכרו ללקוח משרדנו, חברת ברוקראג’ ישראלית בתחום הנגזרות. את המשרד תיכנון מעצב הפנים זאב קליינרמן, על פי צרכי השוכר.

17/11/2013 – נמחקה (בהסכמה) הודעה לצד שלישי שהוגשה נגד לקוח משרדנו על ידי קרנית, בגין טענה של נהיגה במלגזה ללא רשיון. המדובר בהליך מורכב המערב שאלות של כיסוי ביטוחי של נהג ללא רישיון. בהליך זה נתבעו חברת הביטוח וקרנית, לפצות ניזוק בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה ממלגזה שהיתה נהוגה על ידי עובד בחברה המיוצגת על ידי משרדנו. בית המשפט המליץ לצדדים למחוק את קרנית ואת לקוח המשרד מהתובענה ללא צו להוצאות.

7/11/2013 – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה נוספת לאישור הסכם פשרה, המתייחסת לתובענה יצוגית שהוגשה על ידי לקוחות המשרד נגד חברת סלולאר אחרת.

4/11/2013 – הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסכם פשרה, המתייחסת לתובענה יצוגית שהוגשה על ידי לקוחות המשרד נגד חברת סלולאר. הסכם הפשרה בהליך זה נחתם לאחר שהחלו שמיעת הראיות בהליך וערב הישיבת ראיות האחרונה.

21/10/2013 – הושלמה עיסקת תמ”א 38 ברח’ פרטיזנים בהרצליה, לאחר חתימת כלל בעלי הזכויות בבניין (למעט עמידר). משרדנו מייצג חברה יזמית המבצעת פרוייקטים של תמ”א 38, ולאחר מו”מ ארוך שנוהל מול נציגות הבניין, הושלמו חתימות בעלי הזכויות בבניין והפרוייקט יצא לדרך. בפרוייקט זה, יזכו הדיירים לתוספות בנייה, מעלית ושיפוץ הבניין, והיזם יהיה זכאי ל- 6 דירות טיפוסיות ודירת פנטהאוז.

8/10/2013 – בית המשפט לעניינים מינהלים קיבל עתירה שהוגשה ע”י משרדנו, נגד מנהל הבחירות, אשר פסל אותו מלהתמודד לבחירות ברשויות המקומיות מהטעם כי פרש מסיעה על פי בקשתו. העתירה הוגשה ביום 06.10.2013, ונוכח תאריך הבחירות (22.03.2013), נקבע הדיון ליום 08.10.2013. הגם שלא היתה מחלוקת כי העותר ביקש לפרוש מהסיעה, קיבל בית המשפט את טענתנו כי מאחר שלא נערך הליך לפי ס’ 125, אין למנוע מהעותר להתמודד בבחירות מטעם סיעה אחרת, וקבע כך בפסק הדין שניתן במסגרת הדיון.

יוני 2013- צבאי- שחרור ממעצר בערכאה ראשונה של משתמט חו”ל 10 שנים ועונש מקל- ייצוג משתמט חו”ל 10 שנים, אשר התגורר בכל תקופת ההיעדרות בקנדה עם משפחתו. בית הדין הצבאי שחרר אותו ממעצר. בערעור שהוגש, הורה בית הדין לצדדים להגיע להסדר טיעון. עונשו נגזר ל- 81 ימי מאסר בפועל; ר”פ מופחת.

28/5/2013 – נחתם הסכם פשרה בין מלון המיוצג על ידי משרדנו לבין מינהל מקרקעי ישראל. הליך זה, החל בשנת 2008 עת דרש המינהל מהמלון, כתנאי לחידוש הסכם החכירה והיוונו, סכומי עתק. השגה שהוגשה לא התקבלה. במסגרת תביעה שהוגשה, טענו כי המינהל חייב כספים למלון, עקב גביית דמי שימוש שנתיים שלא בהתאם להנחיות המינהל, ותוך התעלמות מדמי חכירה ראשוניים ששולמו למינהל על ידי החוכר המקורי (משנות ה-60). בסופו של יום, ובחלוף 5 שנים, הוסכם כי המינהל יפחית את דרישת התשלום עבור ההיוון וחידוש ההסכם במחצית מהסכום המקורי, ללא הפרשי ריבית או הצמדה כלשהן.

22/5/2013 – הושלמה עיסקת מכירה של תביעת חוב זרה מובטחת, שהוחזקה על ידי משקיע זר. העיסקה אושרה על ידי המנהלים המיוחדים של החברה הזרה, והמכירה התבצעה באמצעות ברוקר בחו”ל.

24/3/2013 – הושלמה עיסקת תמ”א 38 ברח’ כצנלסון בראשון לציון, לאחר חתימת כלל בעלי הזכויות בבניין. משרדנו מייצג חברה יזמית המבצעת פרוייקטים של תמ”א 38, ולאחר מו”מ ארוך שנוהל מול נציגות הבניין, הושלמו חתימות 12 בעלי הזכויות בבניין והפרוייקט יצא לדרך. בפרוייקט זה, יזכו הדיירים לתוספות בנייה, מעלית ושיפוץ הבניין, והיזם ייהיה זכאי ל- 6 דירות טיפוסיות ודירת פנטהאוז.

12/2/2013 – הושלמה עיסקת מכירה של תביעת חוב זרה לא מובטחת, שהוחזקה על ידי בית השקעות מוביל בישראל. העיסקה אושרה על ידי המנהלים המיוחדים של החברה הזרה, והמכירה התבצעה באמצעות ברוקר בחו”ל.

8/11/2012 – הושלמה עיסקת מכירה של תביעת חוב לא מובטחת (non segregated creditor claim) לחברת השקעות זרה. מכירת תביעת החוב התאפשרה לאחר אישור תביעת החוב שהוגשה באמצעות המשרד. המו”מ התנהל באמצעות ברוקר צד שלישי, לאחר בחינת כלל המסמכים המשפטיים וחתימת ההסכמים, לרבות אישור המכירה על ידי המנהלים המיוחדים.

14/10/2012 – בית משפט השלום דחה במלואה תביעה כספית שהוגשה נגד לקוח המשרד, העוסק בתחום הנדל”ן המסחרי המניב, בגין טענת שוכר לקיומו חוב כספי בגין תשלומי עירייה. השוכר טען כי שילם למשכיר כספים במזומן עבור חיובי הארנונה של החנות וכי גם לאחר שעזב את הנכס,  המשיך הוא להיות מחיוב בתשלומי הארנונה. הלקוח טען באמצעות משרדנו כי “החזקה” המשפטית במושכר נותרה בידי הלקוח,  גם לאחר עזיבתו הפיזית. בית המשפט הנכבד כאמור, דחה את התובענה.

27/9/2012 – בית הדין לעבודה אישר (בהסכמה) מחיקת תביעה כספית שהוגשה נגד לקוח המשרד, על ידי חברת ביטוח, בגין אי הפרשה של תקבולי פנסיה לבעל שליטה בחברה.

25/9/2012 – משרדנו רכש משרד בוטיק בפאתי נווה צדק בתל אביב בלב מתחם העסקים של תל אביב. המדובר בבניין לשימור יחודי,  המהווה את אחד מ-66 הבתים הראשונים של אחוזת בית. המעבר למשרד החדש יתבצע לאחר השלמת הבנייה, בעוד  כשנתיים.

24/9/2012 – בית המשפט המחוזי אישר את הסכם הפשרה שהוגש לאישור בית המשפט הנכבד בתובענה יצוגית שהגישו לקוחות משרדנו נגד חברת סלולר.

30/8/2012 – הושלמה עיסקת תמ”א 38 ברח’ פרופ’ נחום בראשון לציון, לאחר חתימת כלל בעלי הזכויות בבניין. משרדנו מייצג חברה יזמית המבצעת פרוייקטים של תמ”א 38, ולאחר מו”מ ארוך שנוהל מול נציגות הבניין, הושלמו חתימות 16 הדיירים והפרוייקט יצא לדרך.

2011- צבאי- זיכוי מעבירה של סחר בסמים חרף הודאה בסחר בסמים ותפיסת סמים- הנאשם הודה בסחר בסמים, במספר עסקאות; נמצאו סמים בארון חשמל סמוך לדלת ביתו, הנאשם הודה שהם שייכים לו. במסגרת המשפט, טענו שההודאה ניתנה תחת לחץ והיא אינה הודאת אמת. בית המשפט קבע כי נותר בליבו ספק סביר עקב נסיבות מתן ההודאה והראיות שהובאו במשפט, וזיכה את הנאשם, אשר שוחרר לביתו באופן מיידי. בהמשך, אף שולמו לו פיצויים.

12/5/2009- משרדנו הגיש בג”צ נ’ הצבא בעניין מדיניות אי-גיוס מלש”בים בעלי מוגבלויות.

2009- צבאי- עריק משירות קבע 4 חודשים, ללא מאסר בפועל, ושחרור עם מלוא הזכויות הפנסיוניות– בפסק דין של 100 עמודים, המיר בית הדין הצבאי את עבירת ההיעדרות משירות לעבירה של התנהגות מבישה ללא רישום פלילי. למרות ששירותו של משרת הקבע הותר בוועדה להתרת התחייבויות, זכה הנאשם במלא הזכויות הפנסיוניות שלו, וקיבל עונש של נזיפה ללא עונש מאסר בפועל כלל.

2008- צבאי- ביטול פקודת מעצר כנגד משתמט חו”ל קנדי- עניינו של אזרח קנדי אשר התגורר כל חייו עם משפחתו בקנדה, והחליט להתנדב לצה”ל, עלה לארץ ושרת כמעט שנתיים כלוחם בחיל הים. מספר חודשים לפני תום שירותו, חלה אביו בסרטן והחייל ביקש להשתחרר משירות או לפחות לנסוע לאביו, אך נענה בשלילה, משכך ערק משירות וטס לביתו בקנדה. אביו של החייל נפטר ובמשך שנים רבות חשש החייל להגיע לישראל, מחשש שייעצר. לאחר הליכים שנקטה ההגנה אל מול הפרקליטות הצבאית, בוטלה כנגדו פקודת המעצר מששב לישראל במסגרת ה”מכביה”.

2007- צבאי- ביטול הליכים כנגד חייל שהכניס סמים מסוג חשיש וקוקאין לכלא הדרים- “תיק המגבת המלוכלכת”- החייל נעצר במסוף הבדיקה הבטחונית של כלא הדרים לאחר שבשקית שהביא עימו אל הכלא נמצאו, מוסלקים בתוך מגבת מגולגלת, סמים מסוג חשיש, קנאביס, קוקאין, וכן כדורי אקסטזי. החייל טען כי לא ידע על הימצאות הסמים בשקית ובמגבת, וכי התבקש להביא ציוד לכלוא אשר שוהה בתא יחד עם דודו. גרסת החייל נדחתה מכל וכל על ידי התביעה אשר ביקשה את מעצרו. בדיון המעצר בדרום, נעצר החייל. על כך הגשנו ערעור, אשר התקבל על ידי בית הדין הצבאי לערעורים, מפי כב’ השופט פייליס. בית הדין הצבאי לערעורים קיבל את טענות ההגנה בדבר הספק המכרסם בראיות התביעה, והורה על שחרורו ממעצר. בהמשך, הצליחה ההגנה להביא לביטול ההליכים כנגד החייל כליל.

2005- צבאי- זיכוי משימוש בקוקאין לאחר שדגימת שתן נמצאה חיובית. בית הדין הצבאי מחוז שיפוט דרום זיכה את הנאשמת מעבירה של שימוש בקוקאין לאחר שעתירת ההגנה להסרת חיסיון התקבלה. במסגרת ערעור שהגישה התביעה הצבאית התקבל הערעור והתיק הוחזר לבית הדין הצבאי דרום לשמיעת ראיות וטיעונים נוספים. לאחר שהתקיימו דיונים בפני בית הדין בדרום, הוא זיכה את הנאשמת פעם נוספת והמאשימה הגישה ערעור נוסף. לאחר מספר דיונים בבית הדין הצבאי לערעורים, הגיעו הצדדים להסדר טיעון לפיו עבירת השימוש בסמים תמחק והנאשמת תורשע בעבירה של התנהגות מבישה, ויושת עליה עונש קנס בלבד ללא כל מאסר בפועל.

2005- צבאי- זיכוי משימוש בסמים למרות דגימת שתן חיובית– נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין שימוש בסמים לאחר שנמצאה דגימת שתן חיובית עם שרידי סם קנאביס. במסגרת המשפט טענה ההגנה כי כאשר הנאשם היה בפאב, ותחת השפעת אלכוהול הוצעה לו סיגריה אותה עישן ולא ידע מה יש בתוכה. התביעה טענה כי אין להאמין לגרסה זו, אשר לא נמסרה בחקירה ואף טענה כי יש להחיל מודעות מלאה לעישון הסיגריה נוכח חזקת השכרות בחוק העונשין. ההגנה טענה כי יש להאמין לנאשם ויש לקבוע כי אין מדובר בשכרות מלאה אלא שכרות חלקית, ולפיכך לא מתקיימים התנאים המקימים את חזקת המודעות. בית הדין הצבאי מפי כב’ השופט משניות, זיכה את הנאשם.

2004- צבאי- זיכוי משימוש בסמים והחזקת כלים חרף דגימת שתן חיובית- “תיק הקפה”- בחיפוש בביתו בחדרו של הנאשם נמצא באנג שבבדיקת המעבדה החיל שרידים של קנאביס. בנוסף, בדגימת השתן של הנאשם נמצאו שרידים של סם מהסוג האמור. ההגנה טענה כי הבאנג שייך לאביו של הנאשם וכי השרידים של הסמים מקורם בקפה חשיש שמכין אביו של הנאשם לעצמו, כאשר הנאשם שתה אותו ללא תשומת לב וללא מודעות. המאשימה הביאה חוות דעת מומחה שקובעת כי שרידי הסמים אינם נמצאים במי הקפה אלא רק בגרגרי הקפה. ההגנה מנגד טענה, כי הדרך היחידה לגמור קפה טוב היא באמצעות גרגירים על הלשון. בית הדין הצבאי זיכה את הנאשם זיכוי מלא.

2003- צבאי- מאסר מותנה בלבד בגין שלושה שימושים בסמים–  הנאשם הודה במספר שימושים בסם מסוג קנאביס. לאחר משא ומתן עם התביעה הוסכם על ייחוס 3 שימושים בלבד ועל עונש מותנה, לאחר שהנאשם שוחרר משירות צבאי.

2003- צבאיזיכוי מעבירת הטלת מום ועונש תנאי בלבד– נגד הנאשם הוגש כתב אישום בגין הטלת מום לאחר שבעת ששהה בעמדת שמירה בסמוך לגבול ישראל במצרים ירה על רגלו שלו במטרה להשתחרר משירות. לאחר שהוצגו ראיות אשר מטילות ספק בכוונת הפגיעה העצמית, הומר סעיף האישום לעבירה של התרשלות. במסגרת טיעונים לעונש עתרה המאשימה לעונש מאסר, אולם בית הדין הצבאי הסתפק במאסר מותנה ומאסר על תנאי בלבד.

2003- צבאי- זיכוי משימוש בסמים בתיק ימל”מ במסגרת פרשה של סחר בסמים– סוכן מצ”ח העיד כי הנאשם עישן בנוכחותו סמים באמצעות באנג. במסגרת חקירתו הנגדית, הסוכן המשטרתי ציין עובדות אשר לא פורטו במזכרים של מצ”ח כגון, שהנאשם השתעל לאחר השימוש. בית הדין הצבאי זיכה את הנאשם מחמת הספק.