עסקינן במקרה מורכב של מי שהשתמט משירות צבאי לתקופה חריגה של כ-10 שנים.  ברגיל, בגין היעדרויות לתקופה כזו מוגש כתב אישום בגין עבירת עריקה לפי סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי, והתביעה מבקשת אף כי עניינו יידון על ידי הרכב. אלא שבמקרה זה, קיבלה הפרקליטות ובית הדין את טיעונינו, כי מדובר במקרה חריג המצדיק התחשבות מקסימאלית. בית הדין גוזר על הנאשם 90 ימי מאסר בלבד. הנאשם אף פוטר משירות צבאי בהחלטה מיוחדת של מפקד הבקו”ם.