מדובר במי שככל הנראה לכתחילה לא התאים לשירות צבאי נוכח נתונים אישיים נמוכים ובעיה נפשית חמורה שלא אובחנה, במהלך השירות מצבו הדרדר אך הוא לא קיבל מענה מגורמי בריאות הנפש הצבאיים. ביקשנו לבדוק את כשירותו לשירות באופן מיידי, במהלך תקופת העריקות. לבקשתנו, הוא נבדק ופוטר מיידית משירות תוך קביעה חמורה של פסיכיאטר צבאי והמלצה אף לביטול הליכים נגדו. עוד לבקשתנו, סגרה הפרקליטות הצבאית את התיק נגדו סגירה מנהלית. כעת, כל שנותר למשפחה הוא לפעול לטיפול בו ושיקומו.