הנאשמת הועמדה לדין בגין העדר מן השירות שלא ברשות לתקופה של 4.5 שנים.  ברגיל, היעדרות לתקופה כזו מובילה לעונשי מאסר חמורים ואפילו לבקשת הפרקליטות להרכב. ברם, הצגנו את נסיבותיה האישיות של הנאשמת, ונלחמנו עבורה להגיע לעסקת טיעון מקלה עקב נסיבות אלו. סופו של יום, נגזרו עליה 42 ימים בלבד. היא שוחררה מהמעצר ביום המשפט.