עסקינן במקרה חריג שבו בית הדין הצבאי החליט, במסגרת טיעונים לעונש, להקל בצורה משמעותית עם עניינו של החייל, אשר נעדר מיחידתו לתקופה העולה על 3 שנים. מדובר במי ששירת בצבא בפועל, כך שרמת הענישה בדר”כ היא גבוהה הרבה יותר. עם זאת, עלה בידינו לשכנע את בית הדין כי מדובר במקרה חריג, וכי נסיבות העניין מחייבות התחשבות מיוחדת. בית הדין הנכבד קיבל את הטענות והסתפק בעונש של 3 חודשים בלבד.