האם תיתכן עריקות ללא מעצר? איך זה יכול להיות? סיפורו המיוחד של ל’ אשר התגייס ושירת במשך שנה, אך נקלע לבעיה אישית חמורה. ל’ נעדר משירות מסוף שנת 2014 ועד היום, למעשה למעלה מ-3.5 שנים. פנינו אל רשויות מיטב ופרקליטות צבאית בבקשה לסגור את את התיק העריקות ללא מעצר ולהורות על פיטוריו משירות. השבוע ביום 21/5/2018 התקבלה החלטת גורמי מיטב לפיה הוחלט על סגירת תיק עריקות ללא מעצר וללא כל הליך משפטי, ועל פטור מהצבא לאור נסיבותיו המיוחדות של המקרה. כך, הסתיים עניינו ללא כליאה וללא מעצר ולו של יום אחד.