חייל שהסתבך במסגרות אזרחיות וצבאיות במספר תיקים לא פשוטים, התגייס מתוך רצון לנסות לשרת ולתרום. רצונו לא עלה בקנה אחד עם יכולותיו, הוא הסתבך ונכלא מספר פעמים. עניינו לא נבחן והוא יצא לעריקות.
טענתנו לפיה מדובר במי שלכתחילה לא התאים למסגרת וראוי היה לשחררו לפני זמן רב התקבלה, והוא שוחרר מהכלא ומהצבא.

9-8-2018