למקרים דחופים:

חקירות מצ"ח

תיקי מצ”ח – הליכים משפטיים בבית הדין הצבאי

לפי חוק למניעת הטרדה מינית

עבירות הטרדה מינית בצבא המבוצעות על ידי חיילים, קצינים ונגדים נתפסות בצבא כבעלות חומרה יתרה. בתי הדין גוזרים על מבצעי העבירה עונשים חמורים, מאסרים וכן עונשים של הורדה בדרגה.

כאשר עסקינן באנשי קבע, יש לכך השלכה על זכויות פנסיוניות. למשרדנו, ניסיון וותק רב בייעוץ וליווי בהליכים אלו.

דרך הטיפול בהליכים אלו מורכבת, ונדרשת מיומנות גבוהה של עורך הדין הצבאי על מנת להגיע לתוצאות הטובות ביותר במסגרת ההליך.

קיימים מקרים לא מעטים בהם חומר הראיות הינו דל, ומורכב מתלונה בעייתית. במקרים אחרים, לאור נסיבות מינוריות או חריגות, ניתן להסתפק בהעמדה לדין משמעתי או הערה פיקודית בלבד.

במקרים המשמעותיים, יש לשקול נקיטת פעולות מול רשויות הצבא, כדוגמאת סיכום פרישה, כדי להימנע מתוצאה של פגיעה בזכויות כלכליו ופנסיוניות.

למשרדנו הצלחות רבות בתחום, לרבות בסיכומי פרישה, פנסיה רפואית וזיכויים. לדוגמא זיכוי של שני נגדים שנחשדו בעבירה של הטרדה מינית לאחר שתועדו על ידי אמצעים על הגבול, וכתב האישום שהוגש נגדם בוטל וכן זיכוי חייל מעבירה של מעשה מגונה ביחידה משולבת.

עבירות לפי חוק השיפוט הצבאי

משרדנו מטפל בעבירות של הוצאת רכוש מרשות הצבא לפי סעיף 77 לחוק השיפוט הצבאי, וכן עבירות של גניבה מחייל לפי סעיף 83 לחש”ץ. לעיתים מיוחסות לחיילים עבירו של גניבה לפי חוק העונשין או עבירות לפי חוק כרטיסי חיוב במקרה שמדובר בכרטיסי אשראי.

על פי פסיקת בית הדין הצבאי לערעורים, לעבירות אלו חומרה מיוחדת עקב הנורמות והמאפיינים של השירות, לרבות במקרה שבו הרכוש הצבאי הינו בעל ערך רב, ובמקרים שבהם נעשית גניבה בתוככי יחידה צבאית, הדבר פוגע במשטר ושגרת המחנה ופוגע באמון בין המשרתים.

בדרך כלל התובע הצבאי צפוי לבקש עונשי מאסר בתיקים אלו, הורדה בדרגה, קנס ופיצויים, ואולם במקרה שהנאשם מיוצג על ידי עורך דין צבאי המיומן בתחום, ניתן לנהל הליכים משפטיים ולהוכיח כי לא נעברה כל עבירה. במקרים אחרים, ניתן לבקש את ביטול כתב האישום או להעביר את ההליך המשפטי למסגרת הדין המשמעתי.

במקרים החמורים יותר, ניתן לפעול מול התביעה ולהגיע לעסקת טיעון אשר תמנע את מאסרו של הנאשם, וחלף זאת, להסתפק בעונש של עבודות צבאיות.

דוגמא למקרה בו טיפלנו, בו נחשד חייל בעבירה של הוצאת רכוש והחזקת רכוש חשוד כגנוב (דלק ושמנים), ובסופו של יום, לא נגזר עליו עונש מאסר או עבודה צבאית , והסעיף הומר לסעיף צבאי שאינו פלילי קראו כאן: המרה להתנהגות מבישה: קנס בלבד .

לפי חוק השיפוט הצבאי

במסגרת השירות הצבאי עשויים מפקדים וחיילים למצוא עצמם עומדים לדין בגין עבירות התרשלות, רשלנות וגרם מוות במסגרת אימונים או תאונות מבצעיות.

אירועים אלו, לא רק שהם מצערים ביותר מבחינת משפחת הנפגע, לרוב הנאשם חש עצמו פגוע כתוצאה מאירועים שנגרמו עקב השירות הצבאי ובמסגרתו.

אנו בדעה כי לא כל אירוע של פגיעה או תאונת אימונים או תאונה מבצעית, גם כאלו שהסתיימו באובדן חיי אדם, מחייבים כתב אישום והרשעתו של החייל והקצין. פסיקת בית הדין הצבאי לערעורים ובית המשפט העליון קובעת כי לא כל התרשלות, בוודאי במקרה של פעילות מבצעית, יש בה מימד פלילי המחייב העמדה לדין.

יש לבחון היטב את מידת ההתרשלות, ההכנה המוקדמת, מורכבות התרגיל או הפעילות, והאם ננקטו אמצעי זהירות סבירים, ולחילופין האם נשקלו השיקולים הרלוונטיים על ידי המפקד, תחת להט הקרב.

ישנם מקרים בהם ההתרשלות אינה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית אך נגרם בה נזק חמור. במקרים אחרים ההתרשלות גורמת לפגיעה עצמית, דבר שאינו מחייב הטלת מאסר בפועל גם לא בעבודה צבאית. קראו כאן.

טיפול בתיקים אלו מחייב רגישות רבה גם כלפי משפחות הנפגעים, ואת המקרים בהם הצלחנו למנוע העמדתו לדין של מפקד, או לגרום לכך שלא יורשע בעבירה של גרם מוות ברשלנות, לא נגדיר כהישג, אלא כצדק המתבקש בנסיבות העניין.

לפי פקודת הסמים המסוכנים

הצבא מנהל מלחמת חורמה כנגד עבירות שימוש והחזקה בסמים מסוכנים, החל מפעולות מודיעיוניות, חקירות מצ”ח, פעולות מנע ביחידה, בדיקות שתן, צווי קש”ב, מפלילים, סוכנים סמויים ועוד. עמדתו של הצבא היא כי השימוש בסמים בצבא פוגע בכשירות המבצעית של צה”ל, והם נוקטים בכלל האמצעים העומדים לרשותם.

הצבא אף אינו מרפה ממשתמשי חומרים שאינם כלולים בפקודת הסמים המסוכנים כדוגמאת נייס גאי, ונוקט בפעולות דומות לאיתור צרכני החומרים, חקירתם, מעצרם והעמדתם לדין.

זאת ועוד, הצבא אף מבצע פעולות נגד סוחרי סמים לרבות עבירות של הספקה, גידול וייבוא סמים.

המדובר בעבירות נפוצות ביותר, וההתמודדות איתם מחייבת מומחיות ומקצועיות של עורך דין צבאי החל משלב החקירה, עובר לשלב המעצרים ולבסוף בשלב כתבי האישום וההליך המשפטי.

למשרדנו הצלחות רבות בניהול הליכים משפטיים בתחום עבירות הסמים בצבא, החל משלב הייעוץ בחקירה לנחקרים אשר כלל לא הוגשו נגדם כתבי אישום, שחרורים ממעצר (להחלטת שחרור: בשלב בחקירה) וכן זיכוי נאשמים בהליכים לרבות זיכויים בעבירות סחר בסמים (לפסק הדין – זיכוי חייל שהודה בסחר בסמים), זיכויים בהחזקת סמים בכמות גדולה (לפסק הדין: זיכוי נאשם שהחזיק 2.7 ק”ג מריחואנה במזוודה) וזיכויים מעבירות של שימוש בסמים (לרבות זיכויים בתיקי דגימות שתן חיוביות לקנאביס ו-קוקאין), וכן הסדרי טיעון או טיעון לעונש ללא מאסר בפועל. שלושה שימושים ללא מאסר בפועל או עבודה צבאית: קראו כאן.

כלפי חייל, מפקדים ומום עצמי

אירועים של אלימות, תוך כדי שימוש בסכין או באמצעי חד אחר, כמעט תמיד מסתיימים בבקשות למעצר עד לתום ההליכים ובכתבי אישום חמורים.

מדיניות התביעה הצבאית היא להעמיד לדין חיילים שתקפו חיילים ומפקדים, ולדרוש להטיל עליהם עונשי מאסר בפועל או בגין תקיפת חיילים ועצורים.

חלקן של העבירות מסתיימות ללא נזק ממשי לזולת, אולם מאחר שהעבירה בוצעה עם שימוש בנשק קר, או בצוותא, מוגשים כתבי אישום חמורים לבתי הדין הצבאיים.

במקרים הקלים יותר, יוגשו כתבי אישום לפי סעיפים 59 (אלימות כלפי מפקד), 60 (אלימות כלפי ממלא תפקיד) ו-61 (אלימות כלפי חייל) לחוק השיפוט הצבאי.

ניהול הליכים אלו מחייב מיומנות רבה של עורך הדין הצבאי (לפסק הדין: זיכוי מפקד מעבירת התעללות בנסיבות מחמירות), שכן לעיתים רבות, השימוש באלימות הוא כתוצאה מהגנה עצמית שנקט החייל כנגד המתלונן, שהינו בעצם התוקף האמיתי בסיטואציה. מקרים אחרים, ניתן לבטל או להמיר את סעיפי האישום לסעיפים קלים יותר.

עבירות של הטלת מום עצמית הינן עבירות לפי סעיף 100 לחוק השיפוט הצבאי שבהן החייל פגע בעצמו מתוך כוונה לפסול עצמו מהשירות הצבאי או לעשותו בלתי מתאים לתפקיד מסויים בשירות הצבאי. המדובר בעבירות רגישות ומורכבות שכן יש להבחין בין מי שפלט כדור בטעות, לבין מי שירה לעצמו בכוונה. לפסק דין שבו בית הדין קובע כי נותר ספק סבר בדבר פרטי ההתנהגות ונמנע מהטלת מאסר כלשהו: קראו כאן.

למשרדנו הצלחות בעבירות אלו, ורק לאחרונה ייצגו חייל בערעור לבית הדין הצבאי שהוגש על ידי התביעה הצבאית בניסיון להחמיר בעונשו של חייל שתקף מפקדו עם סכין. הערעור של התביעה נדחה: קראו כאן.

בריחה ממשמורת וזיוף גימלים

עבירות תחת פרק זה, הינן עבירות שברגיל אנו נתקלים בהם במקביל לטיפול בעבירות של העדר מן השירות, אולם מאחר שעסקינן בעבירות צבאיות לכל דבר ועניין, אנו מקדישים להן פרק נפרד.

בריחה ממשמורת הינה עבירה לפי סעיף 121 לחש”ץ ואשר מוגשת כנגד מי שהיה במשמורת צבאית חוקית וברח ממנה. הדוגמא הקלאסית היא בריחה ממעצר.

עבירה של זיוף גימלים הינה עבירה לפי ס’ 417 לחוק העונשין, ואשר מוגשת נגד מי שמזייף גימלים, רוכש גימלים מזוייפים או עושה בהם שימוש.

המדובר בעבירות שאין להקל בהן ראש ועל עורך הדין הצבאי המטפל בנאשם להקדיש להן את מירב תשומת הלב.

נדגיש כי לא כל אישום של בריחה ממשמורת מצדיק הגשת כתב אישום והרשעה. לדוגמא חייל אשר ברח בסיום משפט שבו מפקדו הטיל עליו מאסר, לא בהכרח יורשע בעבירה, אם מפקדו לא הודיע לו שהוא נמצא ממועד זה במחבוש. כך לדוגמא מי שנעצר במעצר לא חוקי, מבלי שהובהרה לו עילת המעצר, עשוי לצאת זכאי בדין.

גם לא כל אישום בעבירה של זיוף גימלים יסתיים בכתב אישום, ובמקרים אחרים ניתן לבטל כתב אישום שהוגש (ראו: ביטול כתב אישום בעבירה של זיוף גימלים). הנחיות התביעה הצבאית הראשית קובעות מספר תנאים שאותם יש להכיר, ולעיתים ניתן לבטל כתבי אישום שהוגשו.

משרדנו טיפל ממש לאחרונה בהצלחה מרובה בעניינו של חייל שברח ממשמורת מתא בית הדין הצבאי בצריפין (במסגרת תורנות המעצרים של יום שישי) וכן הביא לביטול כת”א בגין זיוף גימלים בפרקליטות צפון.

שימוש, אובדן וסחר

עבירות המובצעות בנשק על ידי חיילים נחלקות ל-3 קטגוריות עיקריות.

הקטגוריה הראשונה היא עבירה של שימוש לא חוקי בנשק הקבועה בסעיף 85 לחוק השיפוט הצבאי, ואשר בדר”כ מאופיינת בכיוון נשק כלפי חיילים אחרים, לרוב תוך כדי משחק אך לא רק. חלק מהנאשמים מבצעים ירי בנשק בזמן חתונות, או מטווח פרטי, ואחרים תוך כדי איום או עבירות פליליות אחרות.

הקטגוריה השנייה היא עבירה של אי שמירתו של נשק, אשר נגנב מביתו או רכבו של החייל, או שנשכח במקומות כאלו ואחרים.

הקטיגוריה השלישית והחמורה ביותר היא עבירה של הוצאת נשק, לפי סעיף 78 לחוק השיפוט הצבאי, ולעיתים היא מלווה במסחר בנשק ומכירתו לידיים עוינות.

 על מנת לטפל כראוי במקרים אלו, על עורך הדין הצבאי להיות בקיא בתחום, לרבות בדיני המעצרים שנקבעו בפסיקה, לרבות שאלת הסיכון מכוון, להכיר את הפסיקה הקובעת את מדרג הענישה על פי חומרת הרשלנות והאמצעים שהחייל נקט לשמור על נשק, וכן את הפסיקה הנוגעת לסוגי האמל”ח והתחמושת השונים במקרה של הוצאת נשק וסחר בנשק.

העונשים על עבירות בנשק מהקטיגוריה הראשונה עשויים להגיע לחודשי מאסר ארוכים בפועל (למרות שבניהול נכון של ההליך אפשר להימנע ממאסר לחלוטין. קראו עוד איום בנשק טעון ודרוך); העונשים על עבירות של אבדן נשק נשק נעים בין מאסר בעבודה צבאית עד למאסר בפועל ; והעונשים על הוצאה וסחר בנשק עשויים להגיע למספר רב של שנים בפועל.

משרדנו רשם הצלחות רבות בטיפול בעבירות אלו, החל מכתבי אישום שבוטלו, תיקים שהסתיימו ללא מאסרים, ותיקים חמורים לרבות סחר באמל”ח שהסתיימו במאסרים קצרים ביותר.

דין בינלאומי

תחום המשפט הבינלאומי הפלילי, צובר תאוצה בשנים האחרונות, ויתכן כי בעתיד נראה חיילים וקצינים העומדים לדין בגין פעולות שנעשו או שלא נעשו בזמני לחימה.

חיילים מוצאים עצמם עומדים לדין בגין עבירות ביזה ואלימות כלפי אוכלוסיה, תוך כדי פעילות מבצעית. מפקדים עשויים אף למצוא עצמם עומדים לדין בגין אירועים שהתרחשו במהלך מבצעים ופעילות מלחמתית.

המדובר בנושא מורכב ומאתגר, ואשר להערכתנו בשנים הקרובות, יחרוץ גורלות של קצינים וחיילים מוכשרים.

נציין כי לאור מגבלות כאלו ואחרות המוטלות על עו”ד רוני קרדונר, כתוצאה מפעילותו בתחום הדין הבינלאומי בצה”ל ובייעוץ המשפטי למפקדים בזמן אמת, לצערנו, לא נוכל להציע שירותים מקצועיים בשלב זה לכל פונה ועמכם הסליחה. המדובר במגבלה שקיבלנו על עצמנו מתוך ערכים.

במקרים המתאימים, נוכל לייצג חיילים ומפקדים בעבירות ביזה, עבירות אלימות, ועבירות שנעברות במסגרת פעילות בט”ש ופעילות מבצעית באיו”ש.

דוגמא למקרה בעל פרופיל ציבורי ותקשורתי גבוה אשר טופל על ידי צוות המשרד בעניין אלימות והתעללות כלפי אוכלוסיה מקומית בשטחים היה אירוע חמור של אלימות שבוצעה על ידי לוחמים בשטחים במסגרת פעילות בט”ש. שם, השאלה העקרונית הייתה האם מפקד הכח, שיוצג על ידי משרדנו, ראוי לעונשים חמורים יותר מהחיילים האחרים, אשר עונשם הוחמר בערכאת הערעור עוד בטרם שמיעת הערעור בעניין המפקד. סופו של דבר, ערעור התביעה התקבל חלקית, תוך שעונשו של מפקד הכח הושווה לעונשים של המעורבים האחרים, אך לא יותר מכך. לאור העובדה כי עסקינן בלוחמים, ולאור רגישויות נוספות, אנו לא מפרסמים את פסק הדין.

מאמרים נוספים

חקירת מצ"ח – המדריך המלא

מדריך לנחקר – חקירת מצ"ח מאמר זה נכתב על ידי עורך דין צבאי מומחה בחקירות תיקי מצ”ח בעבירות סמים, מין, רכוש, שימוש בנשק ועבירות המתה, והוא נועד לשמש את הנחקרים ובני משפחותיהם בנקודת זמן קשה זו בחייהם. במאמר זה תוכלו למצוא מידע מועיל ויעיל, אשר

להמשך קריאה »

בית דין משלב

עריק ורוצה לצאת מזה ללא כלא ורישום פלילי? מעדת באופן חד פעמי בגלל בעיה נקודתית ואתה מעוניין לחזור לשירות תקין? ההליך בבית הדין המשלב הוא בדיוק בשבילך! מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות בעניין עריקים? לאורך השנים היה נדון עניינם של עריקים לתקופות ממושכות בפני

להמשך קריאה »
נהיגה בשכרות

נתפסת בנהיגה בשכרות במהלך השירות הצבאי? כל מה שאתה חייב לדעת

במהלך השירות הצבאי אתם למעשה "רכוש" צה"לי, מה שחיילים רבים לא לוקחים בחשבון כאשר הם יוצאים לבלות בסוף השבוע. אם חיילים או חיילות נתפסים נוהגים שיכורים, הם בדרך כלל יצטרכו להסתייע בעורך דין צבאי. יחד עם זאת, אין בכך חובה, ולעיתים, יהיה אפשרי להסתייע גם

להמשך קריאה »

משפטים צבאיים

מהו משפט צבאי? הליך משפטי צבאי יכול להיות הליך משמעתי פנימי, או הליך פלילי בפני בית דין צבאי. כידוע, כל מועמד לשירות בטחון [מלש”ב] וכל חייל בסדיר או מילואים, כפוף לחוקי הצבא, חוק השיפוט הצבאי, פקודות הצבא והוראות מפקדיו, וכל מי שפועל בניגוד לחוקים, הוראות

להמשך קריאה »

דיני צבא

עורך דין מומחה בתחום דיני צבא כל חייל או מי שמועמד לשירות צבאי, עלול למצוא את עצמו במערכת יחסים מורכבת עם המערכת הצבאית, בין אם במסגרת של הליכים מול רשויות הצבא בעניינים רפואיים, נפשיים ואחרים, ובין אם מדובר בהליכים משפטיים צבאיים, , מתעוררות שאלות שונות

להמשך קריאה »

משפט בצבא

עמידה בפני משפט בצבא כל מועמד לגיוס וכל חייל מחויב לציית לפקודות הזימון והגיוס. היינו, כאשר מתקבל צו גיוס חל איסור חמור להתעלם מכך וחובה על מקבל הצו להגיע אל הבקו"ם ולהתנהל כנדרש ממנו. אי ציות ופעולה בניגוד לאמור בצו עלולים לגרום לחייל או למועמד

להמשך קריאה »

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר