26/6/16 נגד חייל הוגש כתב אישום בגין כך שלאחר שנשפט לעונש מחבוש בן 20 ימים בגין סירוב פקודה, עזב את היחידה והחל בעריקות בת 5 חודשים. לחייל יוחסו עבירת היעדרות מן השירות ובריחה ממשמורת. משרדנו הגיש בקשה לביטול, בה פורטו טעמים מיוחדים אשר היה בהם לטעמנו כדי להוביל לביטול כתב האישום, ומתן הזדמנות נוספת לחייל וכתב האישום בוטל. בכך, נמנע מהחייל רישום פלילי מכביד אשר עלול היה להצר את צעדיו בהמשך דרכו. החייל שוחרר לאלתר מכליאה.