הנאשם עמד לדין בגין החזקת סם מסוג קוקאין בכמות של כ-20 גרם, שלא לצריכה עצמית. בית המשפט גזר עליו עונש של 12 חודשי מאסר והפעיל תנאי קודם בן 3 חודשי מאסר בפועל בחופף.

הלקוח לא ויתר, והגיש ערעור על גזר הדין באמצעות משרדנו, ולאחר מספר ישיבות שנערכו בפני ערכאת הערעור, החליט בית המשפט המחוזי הנכבד, כנגד דעתו של כב’ הנשיא לשעבר השופט פלפל, להפחית מעונש המאסר שנגזר ושלא לשלוח את המערער מאחורי סורג ובריח, אלא להסתפק בעונש של 6 חודשי עבודות שירות.

יודגש כי חרף עברו הפלילי, הצלחנו לשכנע את בית המשפט המחוזי כי מדובר באפיזודה שחלפה וכי המערער עבר תהליך שיקומי משמעותי.