הנאשם נתפס באילת כשבידו מזוודה ובה 2.7 ק”ג מריחואנה, מחלוקת ל-3 שקיות.

הגם שבית המשפט סבר כי גרסתו של הנאשם תמוהה, הרי נוכח הפגמים והכשלים בחקירת המשטרה, אותם הצגנו לבית המשפט בישיבות ההוכחות ובסיכומים, הוא מצא לנכון לזכותו מהעבירה שיוחסה לו והנאשם יצא זכאי בדין.

הכרעת הדין מיום 09.11.2004, ממחישה עד כמה לפגמים בחקירה יש השלכה על הרשעתו של אדם.