ביום 18.08.2006 בית המשפט המחוזי דוחה את ערר התביעה על החלטת בית המשפט לשחרר את הנאשם.

בית המשפט המחוזי קובע כי הגם שמדובר ב-3 עיסקאות, בית המשפט ערך את האיזון הראוי בין השיקולים השונים, ומשכך אינו מתערב בהחלטת השחרור.

התביעה ביקש עיכוב ביצוע כדי לשקול ערעור לבית המשפט העליון אולם לבסוף לא עשתה כן.