הנאשם שוחרר ממעצר בעיון חוזר למרות שקודם לכן נעצר ב-3 ערכאות.

הנאשם נעצר בבית משפט השלום עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו. ערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי – נדחה והנאשם נותר במעצר. גם ערעור שהוגש לבית המשפט העליון – נדחה והנאשם נותר במעצר.

בדר”כ, מצב דברים זה מהווה סוף פסוק, אלא שלא ויתרנו.

עלה בידינו לגבש חלופת מעצר חדשה, וחרף הקביעות של 3 הערכאות הנכבדות, שוכנע בית המשפט הנכבד כי – ניתן לשחרר את הנאשם לחלופת מעצר בית.

החלטת השחרור של בית המשפט הנכבד מיום 19.06.2008 מוכיחה כי כאשר ממשיכים לנסות, אפשר גם להגיע לתוצאות.