כתבה זו סוקרת תביעה יצוגית שהוגשה על ידי משרדנו ובסופה בית המשפט המחוזי אישר הסכם פשרה. יצוין כי בעוד התקשורת התמקדה בעברו של התובע, הרי אין ספק כי התובע עשה מעשה ראוי אשר תרם לכלל האסירים.