זוהי כתבה הסוקרת מקרה בו ייצגנו חשוד בעבירות מין אשר שוחרר לביתו, ועל המורכבות הכרוכה בעניין.