פגיעה בזכויות חיילים עצורים בכלא 4- פנייתה של עו”ד אודליה קרדונר למפקד כלא 4, בבקשה לביטול נוהל פוגעני אשר מגביל כניסת עורכי דין לכלא 4 בצריפין .