בעקבות פניית משרדנו, העיתון פרסם התנצלות בעקבות לשון הרע, ודברים שיוחסו לבעלים של מועדון, ואשר לא היו נכונים כלל ועיקר.