משרדנו המייצג בתיק שוחד לקצין משטרה הבהיר כי אין בסיס כלשהו לחשדות נגד לקוח המשרד אשר היה מעורב בפרשיה זו. נוסיף כי אכן לא הוגש כתב אישום נגד לקוח משרדנו.