בקשה להפסקת בחירות שהוגשה על ידי משרדנו בעקבות התנהלות בלתי תקינה הפוגעת במידות הראויות במסגרת הליך בחירות תקין.