צוות משרדנו ייצג בתיק בעל פרופיל גבוה בו נחשד גניקולוג באינוס מטופלת.