משרדנו מייצג בתיק חמור בו נחשד לקוח המשרד ברצח ושוד סוחר תכשיטים. בסופו של יום, לא הוגש כתב אישום נגד לקוח המשרד.