כתבה העוסקת בהסכם פשרה שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, בקשר לתובענה יצוגית שהגיש משרדנו נגד חברות הסלולר, בנוגע לעילות צרכניות וטענות הנוגעות לקרינת מכשירים ניידים.