בית המשפט העליון עיכוב ביצוע עונש מאסר בן 12 חודשים שהוגש נגד דני דנקנר, אשר שימש כיו”ר בנק הפועלים. נציין כי במסגרת הערעור, אשר התקבל בחלקו, הופחת עונשו ל-8 חודשי מאסר.