למקרים דחופים:

פטור מטעמי הווי משפחתי

שחרור משירות צבאי לחיילות עקב נישואין או הריון

מהו פטור מהצבא עקב נישואין או הריון?

חובת שירות בצה"ל חלה גם על בנות. תקופת השירות נקבעת בהתאם לתפקיד ונעה סביב שנתיים. יחד עם זאת, לפוקד קיימת סמכות שלא לקרוא למלש"ב (מועמד לשירות בטחון) לשירות, מטעמים שונים כגון, עבר פלילי, נתונים אישיים דלים, או במקרה של בנות – מטעמי דת, הווי משפחתי דתי, נישואין או הריון.

פטור מהצבא לחיילת נשואה ופטור לאם לילד ואישה הרה, מעוגנים בס' 39(א) ו-(ב) לחוק שירות בטחון, וכן בפקודת מטכ"ל 31.0109. שימו לב, שפטור עקב נישואין רלוונטי רק לגבי חיילות, ואינו מזכה חיילים [גברים] שנישאו בפטור משירות. חיילים שנישאו, זכאים לקבלת סיוע ת"ש ותשמ"ש, אך לא לפטור משירות צבאי.

חיילת שנישאה או הרתה תפוטר משירות צבאי, זאת, אלא אם כן התנדבה לשירות צבאי [קיימים תפקידים וסוגי שירות כגון עתודה, בהם חיילת מתנדבת מראש, בטופס חתום, שגם במקרה של נישואין או הריון תתנדב לשירות צבאי, חרף פטור שאמור להינתן לה].

חשוב לדעת שהפטור אינו חל באופן אוטומטי, ועל המלש"בית / החיילת לפנות אל רשויות הצבא בבקשה לקבלת פטור על מנת לקבלו, שאחרת הוא אינו קיים. קיימת אפשרות של חיילת שנישאה או הרתה להתנדב לשירות צבאי, מכח ס' 17ג לחוק שירות ביטחון.

ממתי קמה זכאות לפטור מטעמי הריון?

פטור מהצבא לאם לילד ולאישה הרה מכח ס' 39(א) לחוק, רלוונטי הן לגבי מועמדת לשירות בטחון והן לגבי חיילת, ויכול להינתן לפני תחילת שירות או במהלכו. לצורך קבלת הפטור יש להוכיח כי הבחורה הרה באמצעות מסמכים רפואיים, מהם ניתן ללמוד על שבוע ההיריון וכיו"ב. הפטור הוא פטור שבחובה ואין לגורם המוסמך שיקול דעת שלא להעניק את הפטור. חשוב לדעת, כי פטור עקב הריון או אימהות, הוא פטור משירות חובה ושירות מילואים.

מה הפרוצדורה לשחרור משירות לחיילת הרה?

חיילת רווקה בשירות צבאי החושבת שהיא בהריון, צריכה לפנות אל רופא היחידה, ולעבור בדיקות. במידה ויאשרו גורמי רפואה כי היא בהריון, היא תפוטר מיד משירות צבאי. במידה והחיילת לא מעוניינת להשתחרר משירות, חייבת להתבטל עילת הפטור, היינו, החיילת תצטרך להחליט אם ברצונה לעבור הפלה. אם התרשמה עו"ס כי אין כל חשש, החיילת תוכל לעבור טיפול רפואי זה במסגרת צבאית ולהשאר בשירות, במידה ולא- תפוטר משירות.

בנוגע לחיילת נשואה שלא חתמה על ויתור על פטור מטעמי הריון ואמהות, הרי שהפרוצדורה זהה. במידה והחיילת חתומה על מסלול שירות הכולל התנדבות גם במקרה של נישואין או הריון, הרי שהחיילת לא תפוטר משירות חרף ההיריון.

ממתי קמה זכאות לפטור לחיילת נשואה?

פטור לחיילת נשואה מכח ס' 39(ב) לחוק שירות בטחון, רלוונטי הן לגבי מועמדת לשירות בטחון והן לגבי חיילת, ויכול להינתן לפני תחילת שירות או במהלכו. על החיילת להירשם עם בן זוגה לנישואים ברבנות, ולאחר מכן להציג אישור אודות רישום לנישואים. מרגע הצגת האישור לנישואין ועד החתונה, יכולה החיילת לקבל, במידה והיא מעוניינת בכך, חופשה מיוחדת ולמעשה לא לחזור ליחידה. הפטור הוא פטור שבחובה ואין לגורם המוסמך שיקול דעת שלא להעניק את הפטור. חשוב לדעת, כי פטור לחיילת נשואה, הוא פטור משירות חובה אך לא משירות מילואים.

האם מרגע רישום בנישואין ועד החתונה החיילת צריכה לחזור ליחידה?

חיילת שנרשמה לנישואין ברבנות יכולה לקבל חופשה מיוחדת עד למועד החתונה, גם אם מועד החתונה יחול בעוד מספר חודשים. בהתאם לס' 7-12 לפ"מ, על חיילת אשר נרשמה לנישואין, להציג אישור רישום לנישואין מהרבנות בה נפתח תיק הנישואין, או הצהרה חתומה בפני נוטריון או בפני עורך דין, שבה מצהירה החיילת על נישואיה העתידיים כנישואין המוכרים על ידי משרד הפנים.

החיילת צריכה להודיע באופן מיידי על דבר הנישואין למפקדיה ושלישות היחידה, והיחידה תתחיל בפעולות למתן חופשה מיוחדת עד ליום הנישואין. בטרם החופשה, תבצע החיילת החזרת ציוד, שיפוט אם נדרש בגין טפסי תלונה תלויים ועומדים, תקבל תשלומים ודמי כלכלה אשר מגיעים לה ותסיים את כלל ההליכים הצבאיים הנדרשים. לאחר מכן, תצא החיילת לחופשה עד למועד החתונה.

מה הפרוצדורה לשחרור משירות לחיילת נשואה?

לאחר החתונה, תציג חיילת נשואה מסמכים אודות הנישואים ותשוחרר משירות צבאי. על החיילת להתייצב בבקו"ם, מדור שחרורים לא יותר מ-10 ימים לאחר מועד הנישואים כדי להשתחרר מהצבא. על החיילת להביא איתה – כתובה מקורית או תעודת נישואים מקורית; או רישום של משרד הפנים בתעודת הזהות המעיד על נישואיה; כל המסמכים והאישורים הצבאיים שברשותה. במידה והחיילת לא התנדבה מראש לשירות חרף נישואים, תפוטר החיילת לאלתר משירות צבאי.

במידה והחיילת לא הגיעה לתהליך השחרור בבקו"ם, במדור שחרורים, בתוך 14 ימים, יבצעו את הליך השחרור שלא בפניה, אם הוכח כי אכן נישאה והרישום במשרד הפנים תואם זאת. במידה ומסיבות שונות החיילת לא נישאה ולא התייצבה לשירות, תטופל החיילת לפי נוהל נפקדים ועריקים.

האם גם חיילת שנישאה בחו"ל בנישואים אזרחיים זכאית לפטור משירות צבאי?

בנוגע לחיילת נשואה בנישואים אזרחיים בחו"ל, חשוב להבין, שהקריטריון הקובע הוא הכרת משרד הפנים. במידה ומשרד הפנים מכיר בנישואים האזרחיים על פי מסמכים שיוצגו לו מהמדינה הרלוונטית, ורושם את בני הזוג כנשואים, יוכרו הנישואים גם על ידי הצבא וחיילת נשואה תקבל פטור משירות. במידה ולא, חיילת נשואה בנישואים אזרחיים לא תקבל פטור משירות צבאי.

לצורך קבלת הפטור, על החיילת להציג לגורם הצבאי המוסמך עותק מתעודת נישואין מקורית עם תרגום נוטריוני לעברית, ולהגיש בקשה לדחיית שירות למשך שישה חודשים. בזמן זה, על החיילת להגיש בקשה למשרד הפנים להכרה בנישואים ורישום. במידה ומשרד הפנים טרם החליט בבקשתה, תוכל החיילת לבקש דחיית שירות נוספת בת 3 חודשים. במידה ולא הוכרו הנישואים, החיילת תחזור לשירות. במידה ונישואים אזרחיים אלה הוכרו, החיילת תשוחרר משירות צבאי.

האם חיילת שנישאה או הרתה במהלך עריקות משירות תאלץ לעמוד לדין?

היעדרות מן השירות גוררת אחריה הליך משמעתי או פלילי-צבאי, בהתאם לתקופת העריקות. גם אם חיילת נישאה או הרתה במהלך עריקות, השלכות העריקות וההעמדה לדין לא מתבטלות באופן אוטומטי. החיילת תצטרך להתייצב לצורך הסדרת עניינה, ועניין הנישואין או ההיריון יילקח בחשבון במסגרת העונש הצפוי, כמובן בהתאם למשך התקופה שקדמה לכך. במידה ותקופת ההיעדרות אינה ארוכה, בטיפול משפטי מתאים על ידי עורך דין צבאי מומחה, ניתן להגיע אפילו לתוצאה של ביטול הליכים משפטיים.

לשימושכם המועיל להלן – קישור לפקודת מטכ"ל 31.0109 שחרור חיילות בשירות חובה עקב נישואין או עקב הריון

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר

מאמרים נוספים

מחיקת רישום פלילי על עבירות מלפני השירות הצבאי

נוהל המלצת צה”ל למחיקת רישום פלילי לחיילים על עבירות שביצעו טרם שירותם הצבאי רישום פלילי הוא רישום משטרתי כתוצאה מהליך משפטי שהסתיים בהרשעה ובגזר דין. רישומים בגין תיקים פתוחים המצויים בחקירה, או תיקים סגורים אשר לא התגבשו לכדי כתב אישום ונסגרו מטעמים של העדר ראיות או

להמשך קריאה »

בית דין משלב

עריק ורוצה לצאת מזה ללא כלא ורישום פלילי? מעדת באופן חד פעמי בגלל בעיה נקודתית ואתה מעוניין לחזור לשירות תקין? ההליך בבית הדין המשלב הוא בדיוק בשבילך! מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות בעניין עריקים? לאורך השנים היה נדון עניינם של עריקים לתקופות ממושכות בפני

להמשך קריאה »

מיהו עריק מילואים ומהי עריקות מילואים?

עריק מילואים יכול להיות מי שהיה חייל טוב במהלך שירותו. עריק מילואים יכול אפילו להיות מי שמעולם לא היה עריק או נפקד במהלך שירות החובה. אבל אם לא התייצבת לצו קריאה למילואים – אתה עריק מילואים! זאת מאחר שחובת השירות על פי חוק שירות בטחון,

להמשך קריאה »