בדף זה תוכלו למצוא את כל פקודות מטכ”ל, הוראות פיקוד עליון והוראות מ.ג אשר פורסמו על ידי הצבא בנושאים עיקריים וחשובים. פקודות מטכ”ל הן חלק מהנורמות הקובעות חובות וזכויות חיילים, בנוסף לחוק הישראלי וחוק השיפוט הצבאי, הן מצויות במדרג נמוך מהחוק הישראלי והצבאי וקובעות את הפרטים בנושאים המפורטים בהוראות הפיקוד העליון. לכל חייל והורה חשוב להכיר את פקודות המטכ”ל והוראות הפיקוד העליון בנושאים מרכזיים. בעמוד זה רוכזו לשימושכם פקודות בנושאים שונים וחשובים, כגון- זכויות חיילים דתיים, זכויות חיילים לטיפול רפואי וטיפול נפשי, זכויות כספיות של חיילים; סמכויות חקירה של משטרה צבאית חוקרת, והשלכות הליכים בבית דין צבאי; בנוסף, מוסדרים בפקודות עניינים הקשורים לפטור משירות צבאי מטעמי אי התאמה, נישואין וכיו”ב.

פקודות מטכ``ל והוראות פיקוד עליון