MAKO- הרוצח תבע ייצוגית את שב”ס וזכה ב-100,000 ש”ח בגין הפקעת מחירי טלכרדים

MAKO- הרוצח תבע ייצוגית את שב”ס וזכה ב-100,000 ש”ח בגין הפקעת מחירי טלכרדים

תביעה ייצוגית שהוגשה ע״י קרדונר-חברת עו״ד ונוטריון ואושרה : מדובר בתביעה ייצוגית שהוגשה נגד שירות בתי הסוהר בגין גביית מחיר גבוה מהמותר על טלכרדים בקנטינות בתי הכלא בניגוד לדין. התובע הייצוגי, אסיר עולם, זכה לפיצוי בסך 100,000 שקלים, יתר האסירים הכלואים בכל מתקני השב״ס פוצו בסכום כולל של כמיליון שקלים, ונפסק שכ״ט עו״ד בסך 200,000 ש״ח.

לכתבה

לכל הכתבות אודות “קרדונר חברת עורכי דין ונוטריון”