MAKO- לוכדי עריקים עוצרים עריקה ושוברים את ידה 12/2015

MAKO- לוכדי עריקים עוצרים עריקה ושוברים את ידה 12/2015

עריקה לקוחת המשרד נעצרה על ידי לוכדי עריקים אשר שברו את ידה במהלך המעצר. העניין מצוי בחקירה של היחידה לחקירות פנים של צה”ל.

מאמרים נוספים