למקרים דחופים:

ייצוג חיילים

המומחיות שלנו בהליכים מול רשויות הצבא

משרדנו הוא המשרד הבולט והמוביל בתחום הדין הצבאי, הן בייצוג חיילים בפני בתי דין צבאיים וליווי בחקירות מצ”ח, והן בהליכים אחרים מול רשויות הצבא. לא אחת, נזקקים חיילים לעזרה דווקא במסגרת היומיומית של המערכת הצבאית, מול גורמי רפואה, בריאות הנפש או וועדות שונות; הצורך בסיוע מול רשויות הצבא מתעורר גם בקרב מלש”בים או משתמטים שטרם התחיילו ונקלעו לבעיה הטעונה טיפול חרף היותם מחוץ למערכת הצבאית; אף אנשי קבע נזקקים לשירותים משפטיים עת מדובר בהליכים הקשורים לוועדות להתרת התחייבויות, פרישה רפואית וכיו”ב; ופעמים רבות נתקלים אנו בהחלטות פוגעניות של רשויות הצבא, אשר אין דרך להיאבק בהן אלא בדרך של בג”צ. בשלל עניינים אלה, ועניינים רבים אחרים מול רשויות הצבא, עוסק משרדנו מזה למעלה מ-15 שנים.

וועדות רפואיות

ליווי חיילים מול וועדות רפואיות בצבא, לרבות במקרים רפואיים, ערעורים על החלטות וועדה רפואית.

פרופיל 21

ליווי חיילים בבדיקות מול גורמי בריאות הנפש, לרבות קב”ן ופסיכיאטרים, התייעצות עם מומחים אזרחיים.

וועדת התאמה לשירות

ליווי חיילים במסגרת וועדות התאמה לשירות, לרבות במסגרת הכליאה על ידי הוראת בית הדין הצבאי לכינוס הוועדה. ערעורים על החלטות מפקד הבקו”ם.

פרישה רפואית לאנשי קבע

ליווי אנשי קבע בהליכים לפרישה רפואית, הסדרת זכויות, הליכים מול וועדות רפואיות ומול הוועדות השונות.

עתירות לבג``צ

עתירות לבג”צ בגין נושאים הקשורים באי גיוס לצבא, התאמת פטור, פרופיל ועוד.

גחל``ת

ליווי וטיפול בכלואים במסגרת ההתנהלות מול גורמי גחל”ת, שינוי שיבוץ, התאמת תפקיד, פטור משירות ועוד.

נציב קבילות חיילים

הגשת וטיפול בקבילות נגד מפקדים, גורמי רפואה, התנכלות, אי מתן מענה ועוד.

שינוי עילת שחרור

ערעורים על עילת שחרור מהתנהגות רעה וחמורה לאי התאמה לצורך הבטחת זכויות.

וועדות שליש

ייצוג חיילים במסגרת וועדות שליש הכלואים מכח פסק דין של בתי הדין הצבאיים.

וועדה 210

ייצוג כלואים בפני וועדה 210 להעברה להמשך כליאה בכלא אזרחי.

וועדות דרך ארץ וסמים

ייצוג חיילים במסגרת וועדות לפטור משירות מעילות של הרשעה בעבירות פליליות לרבות הבאת תיקים לעיון הוועדה במקרה שבו החייל מעוניין בשחרור.

ייצוג עריקים ומשתמטים

ייצוג עריקים בארץ ועריקי חו”ל לפני מעצר, במהלך כליאה, ואף לאחריה במידה וקיים צורך; מומחיות בביטול כתבי אישום והעברת תיקים לדין משמעתי.

העניינים המטופלים אל מול רשויות הצבא, יכולים להיות קשורים או מנותקים מתיק משפטי: פניות למיטב בנושאי בקשות לפטור משירות מסיבות שונות; פניות אל גורמי בריאות הנפש וגורמי רפואה; פניות בנוגע להליכי גיוס עתידיים או קיימים; פניות בנוגע לוועדות התאמה וערעורים למפקד מיטב; ייצוג משרתי קבע אל מול וועדות ערר או וועדות להתרת התחייבויות, טיפול בענייני השעיות והדחות, וביצוע כל פנייה נדרשת בנוגע לשמירת זכויות פנסיוניות ואחרות; הסדרת מעמד “בן מהגרים”, הסדרת מעמד “ספורטאי פעיל” או “ספורטאי מצטיין” ועוד.

שותפי המשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית, והינם בעלי היכרות מעמיקה עם המערכת הצבאית, הגורמים השונים בצבא, והמערכת הצבאית המשפטית. עו״ד ונוטריון רוני קרדונר שרת בשורות הפרקליטות הצבאית, ועדיין משרת במסגרת הסנגוריה הצבאית במילואים. עו”ד אודליה קרדונר שרתה בסנגוריה הצבאית ובתפקידה האחרון שרתה כממונה עריקים בבית הירוק ביפו. לחיילים המיוצגים על ידי משרדנו מובטח הטיפול המקצועי הטוב ביותר על ידי עורך דין צבאי ותיק ובעל ניסיון רב, לאור הניסיון הרב אשר נצבר בשנות השירות הרבות של שותפי המשרד בשורות הפרקליטות הצבאית, ולאחר שנים רבות של ייצוג משפטי בתיקים מהסוג הזה כעורכי דין צבאיים פרטיים ומנוסים.

הכל, מתוך הבנה שלא מדובר ב’תיקים’ אלא באנשים.

מאמרים

שישה חודשי עבודות שירות בגין החזקת 20 גרם קוקאין שלא לצריכה עצמית

החזקת 20 גרם קוקאין שלא לצריכה עצמית עם תנאי קודם – בית המשפט המחוזי מקבל ערעור בדעת רוב וגוזר על המערער שישה חודשי עבודות שירות הנאשם עמד לדין בגין החזקת סם מסוג קוקאין בכמות של כ-20 גרם, שלא לצריכה עצמית.

לקריאה בהרחבה »

ביטול כתב אישום בגין עריקות נגד חיילת – שוחררה לאחר יומיים

הפרקליטות נעתרה לבקשת ביטול שהוגשה על ידי משרדנו וביטלה כתב אישום נגד החיילת , שערקה משירות למשך חודשיים בעקבות מצב רפואי קשה ואי קבלת טיפול רפואי הולם. החיילת שוחררה לאחר מעצר של יומיים בלבד, כתב האישום נגדה בוטל ללא כל רישום

לקריאה בהרחבה »

ביטול כתב אישום בגין עריקות בת 5 חודשים ובריחה ממשמורת

26/6/16 נגד חייל הוגש כתב אישום בגין כך שלאחר שנשפט לעונש מחבוש בן 20 ימים בגין סירוב פקודה, עזב את היחידה והחל בעריקות בת 5 חודשים. לחייל יוחסו עבירת היעדרות מן השירות ובריחה ממשמורת. משרדנו הגיש בקשה לביטול, בה פורטו

לקריאה בהרחבה »

עריקות למשך 96 ימים הסתיימה בעונש 30 ימי מאסר

עריקות למשך 96 ימים הסתיימה בעונש מקל 30 ימי מאסר בלבד הנאשמת, טוראי ש** מ***, נותנת את הדין בגין התנהגות מבישה שעניינה היעדרות לתקופה של 96 ימים. ההיעדרות הסתיימה בהתייצבות. הנאשמת התגייסה לצה”ל בחודש יולי 06′, ושירתה באופן תקין, למעט

לקריאה בהרחבה »

תיק עריקות 3 שנים מהיחידה

תיק עריקות 3 שנים מהיחידה הסתיים בעונש של 25 ימי כליאה ופרופיל 21 חייל שהסתבך במסגרות אזרחיות וצבאיות במספר תיקים לא פשוטים, התגייס מתוך רצון לנסות לשרת ולתרום. רצונו לא עלה בקנה אחד עם יכולותיו, הוא הסתבך ונכלא מספר פעמים.

לקריאה בהרחבה »

ערעור על פרופיל נפשי 21 התקבל והחייל חזר לשירות

עניינו של חייל חרדי אשר פוטר בפרופיל 21 בניגוד לרצונו וביקש לחזור לשירות. מדובר במי שבעקבות גיוסו נותק הקשר עם משפחתו והוא נודה ממנה, על רקע התנגדות לגיוס. החייל שרת כשנתיים, ובעקבות אירוע של מצוקה נפשית, ולמרות שלא רצה, קבע

לקריאה בהרחבה »

4 וחצי שנות עריקות – 42 יום בפועל

4 וחצי שנות עריקות – 42 יום בפועל בלבד (כמניין ימי מעצרה) הנאשמת הועמדה לדין בגין העדר מן השירות שלא ברשות לתקופה של 4.5 שנים.  ברגיל, היעדרות לתקופה כזו מובילה לעונשי מאסר חמורים ואפילו לבקשת הפרקליטות להרכב. ברם, הצגנו את נסיבותיה

לקריאה בהרחבה »

עריקות בת 7 שנים – חודש וחצי כליאה והצלחה בערעור על פרופיל

פטור בפרופיל 21 לאחר ערעור על פרופיל נפשי 45 מדובר בחייל בן העדה הדרוזית אשר התגייס לצה”ל עם נתונים נמוכים וקשיים ידועים מראש. החייל התקשה להשתלב בשירות, ברח מהצבא, ולא שב במשך 7 שנים עד מעצרו. משרדנו החל לייצגו והביא

לקריאה בהרחבה »

עריקה שנה וחצי – עונש 18 ימי כליאה ופטור משירות

היא גדלה בבית הרוס, וביצעה כמה מהלכים שגויים.היא הידרדרה והקושי היה גדול מהיכולת לשאת אותו.היא נשברה וברחה מהצבא, כי זה מה שיכלה.בכלא נבדקה וטופלה, אובחנה כבלתי כשירה.היא כבר בבית, תוך התחשבות של גורמי אכיפת החוק. בכל בעיה בעניין צבאי התקשרו

לקריאה בהרחבה »

חייל שהורשע בעבירות סמים נשאר לבקשתו בצבא ויסיים שירות תקין

חייל שהורשע בעבירות סמים נשאר לבקשתו בצבא ויסיים שירות תקין! הוא היה חייל טוב, אבל כשל בעישון קנאביס במספר קטן של הזדמנויות. הוא היה לקראת שחרור מהצבא, ורצה מאוד שלא ישחררו אותו בוועדה.במסגרת וועדה בה ייצגנו אותו, שטחנו את בקשתו

לקריאה בהרחבה »

איך מתחילים?

משרדנו מייצג מועמדים לשירות בטחון וכל חייל אשר זקוק לסיוע מול רשויות הצבא, בבקשות לפטור משירות, לטיפול נפשי או רפואי, עררים רפואיים ושאר הליכים צבאיים מנהליים. השותפים במשרד הינם יוצאי פרקליטות צבאית.

עו”ד ונוטריון (רס”ן במיל’) רוני קרדונר